Week Toegankelijkheid: dinsdag 3 oktober: Toegankelijk werk

Gesprek werkgevers en werknemers met een beperking
Gesprek werkgevers en werknemers met een beperking

Op 3 oktober, in de Week van de Toegankelijkheid, organiseert Solgu een open gesprek tussen werkgevers en werkzoekenden met een beperking in Utrecht. Op respectvolle wijze mag alles gevraagd en gezegd worden wat je in een sollicitatiegesprek minder snel zou doen.

Sociale toegankelijkheid op de werkvloer

Veel werkgevers staan positief tegenover de instroom van collega’s met een beperking blijkt uit onderzoeken van de SER. Toch heeft maar 14 procent van de werkgevers een inclusief personeelsbestand.

Hoe kan dat?

Veel werkgevers geven aan of denken dat ze niet de juiste faciliteiten hebben. Denk aan toegankelijke toiletten, liften etc. Dat hiervoor soms (financiële) hulp is te regelen weet men vaak niet.

Behalve de fysieke toegankelijkheid zijn er veel onuitgesproken wederzijdse aannames en vooroordelen tussen werkgevers en werkzoekenden die een match in de weg staan. Werkgevers denken bijvoorbeeld dat een werknemer met een beperking vaak ziek is, wat een vooroordeel is omdat het niet vaker voorkomt dan bij andere werknemers. Maar zij durven dan niet goed het gesprek aan.

Breng het gesprek op gang

Het gesprek tussen werkgevers en werkzoekenden op 3 oktober, wordt geleid door een professional met een beperking die uit ervaring weet waar mensen met een beperking en werkgevers op de werkvloer tegenaan lopen. Een match is niet het doel van het gesprek maar het mag natuurlijk wel. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • Hoe communiceer je over een beperking op een manier die prettig is voor zowel werkgever als sollicitant. Hoe breng je het gesprek hierover op gang.
  • Hoe bespreek je wat de sollicitant op de werkvloer nodig heeft.
  • Hoe ga je om met praktische zaken als een toegankelijke werkomgeving en werkplekaanpassingen.
  • Welke wet- en regelgeving bieden ondersteuning? In sommige gevallen kan bijvoorbeeld de verzuimverzekering en doorbetaling van het salaris bij ziekte door het UWV worden overgenomen.

Na afloop van het gesprek hebben werkgevers en werkzoekenden handvatten om tijdens een sollicitatiegesprek zelf het open gesprek op gang te brengen.

Dinsdagmiddag 3 oktober 2023 van 15.00-17.00
Locatie: Solgu, Churchilllaan 11, 1e etage Utrecht

Deelnemen?

Zowel werkgevers als werkzoekenden met een beperking kunnen zich aanmelden. Wil jij meedoen aan dit gesprek of heb je nog vragen? Mail dan naar Roos Hoelen, r.hoelen@solgu.nl , 06-20915820