Sport en bewegen voor iedereen

Sport en bewegen is voor iedereen van levensbelang. De gemeente Utrecht moet in opdracht van de gemeenteraad hier meer op inzetten. Het Solgu denkt graag mee hoe!

Sporten voor iedereen
Sporten voor iedereen

Er zijn twee subsidies die hierbij kunnen helpen:

  1. Beheerders van sportaccommodaties moeten goed weten dat ze voor het toegankelijk maken van de accommodatie gebruik kunnen maken van de toegankelijkheidssubsidie (lees meer). Dit kunnen verenigingen zijn, maar ook commerciële bedrijven als sportscholen.
  2. En als de fysieke toegankelijkheid is geregeld, kunnen er activiteiten voor iedereen worden georganiseerd. Daarvoor kunnen beheerders gebruikmaken van een andere subsidie: die van het Sportakkoord (lees meer).

Meedenken

We willen graag horen waar de sportaccommodatie toegankelijk is /wordt gemaakt, en willen graag meedenken hoe je activiteiten voor iedereen kunt organiseren. Dit kan trouwens ook gewoon op straat of op een speelveldje onder leiding van beweegmakelaars in de wijk.

 

Op 17 juni werden de twee moties die hierover gaan aangenomen.

De moties worden omgezet in beleid:

Motie GL inclusief sporten onder de aandacht_485 (1).pdf

Motie GL uitwerking sport voor iedereen_484.pdf