Sport voor iedereen?! Vul de vragenlijst in!

Sporten voor iedereenSporten voor iedereen

Heb je ervaring met ongelijke behandeling en/of uitsluiting bij Utrechtse sportclubs? Of juist goede ervaringen bij het sporten in Utrecht? Doe mee aan het onderzoek om de gemeente een beeld te geven hoe het ervoor staat. Wil je jouw ervaring delen, vul dan deze online vragenlijst in!  

Het is belangrijk dat iedereen in Utrecht met plezier kan sporten en zich welkom voelt in de sportomgeving. Hoewel er ook veel voorbeelden zijn dat het goed gaat, weten we dat ook in de sport discriminatie en negatieve bejegening voorkomt.

De uitkomsten van het onderzoek worden ingezet om beleid vorm te geven en de sportclubs beter te ondersteunen in hoe we met elkaar werken aan een sportomgeving die voor iedereen die wil sporten toegankelijk is.

De vragenlijst gaat over jouw sportdeelname en je ervaringen met (on-)toegankelijkheid, uitsluiting of insluiting en (on-)gelijke behandeling bij Utrechtse sportverenigingen en duurt ongeveer 10 minuten.

De vragenlijst is strikt vertrouwelijk. De antwoorden die je invult zijn op geen enkele manier aan jou te verbinden. De gerapporteerde uitkomsten zullen openbaar toegankelijk zijn, maar op geen enkele manier herleidbaar tot een individu of vereniging. Er wordt verwacht dat het onderzoek deze zomer af zal zijn.

2022 Sportonderzoek Utrecht