Sport voor iedereen

Op 16 februari wilde de gemeenteraad weten hoe het met het Sportakkoord staat. Eén van de onderdelen die het Solgu belangrijk vindt is bewegen en sport voor iedereen. We leverden een bijdrage.

Sport is voor iedereen belangrijk in een samenleving, om fit te blijven en ook om anderen te ontmoeten. Sport wordt echter niet door iedereen gezien als iets wat bij het leven hoort. “Dat is voor mensen die er goed in zijn.” Of “Op school moest het en werd ik altijd als laatste gekozen bij indeling van teams. Ik heb een hekel aan sport.” Of “Ik kan niet sporten met mijn lijf of in mijn conditie.”

Een consulent aangepast sporten werkt vraaggericht: mensen die willen sporten maar niet weten hoe, kloppen aan met een vraag. Het deel van de doelgroep dat denkt dat sporten iets voor anderen is, zal niet aankloppen.

Gezonde leefstijl door beweging

Sport is misschien niet voor iedereen, maar dat is bewegen wel. Je huis uitkomen, en alleen of samen met anderen bewegen, ieder naar zijn eigen mogelijkheden. Bewegen is een essentieel onderdeel van een gezonde leefstijl. Bovendien is ruim een derde van onze zorgkosten gerelateerd aan een ongezonde leefstijl. Daarom moet er naar mijn mening aandacht zijn voor bewegen voor iedereen.

Als je voor inclusief sporten bent, wat in het Sportakkoord genoemd staat, moet je niet alleen sportclubs toegankelijk maken en openstellen voor iedereen, maar moet je ook beweging organiseren. Door:

  • toegankelijke stoepen zodat iedereen een ommetje in de buurt kan maken;
  • toegankelijke parken;
  • en manieren om iedereen uit te nodigen om te bewegen.

Er zijn wel initiatieven als de ‘Beweegvriendelijke wijk’ in NoordOost, beweegmakelaars en buurtsportcoaches voor kinderen. Er is ook een beweegmaatjes project waarbij vrijwilligers worden gekoppeld aan mensen die willen bewegen.

Dat klinkt goed, ik heb alleen geen idee hoe uitnodigend en effectief al deze initiatieven zijn. Of het mensen aanspreekt die hiervoor het minst openstaan. De meeste gezondheidswinst valt namelijk te behalen door mensen die inactief zijn, uit hun huis te trekken. Het zou handig zijn te weten wat de opbrengst is van alle initiatieven die ik noemde om te bepalen wat er verder moet gebeuren.

Wat te doen?

Mijn pleidooi is om (communicatie-)beleid te ontwikkelen waarmee mensen worden uitgenodigd die zich niet aangesproken voelen om te gaan sporten.

Mensen zouden ongeacht hun lichamelijke conditie regelmatig het huis uit moeten gaan, anderen ontmoeten, gestimuleerd worden om te bewegen, om gezond te leven. Het Solgu helpt mee door advies te geven over toegankelijke ommetjes en -parken. We willen ook meedenken over hoe je mensen kunt benaderen, met name de mensen die door hun lichamelijke beperking inactief zijn.

Misschien moeten we wel een Beweegakkoord maken waarvan sport een onderdeel is. Het is te vergelijken met een piramide: aan de basis ligt bewegen voor iedereen. In de top zitten de excellente topsporters, waartoe overigens ook de kandidaten voor de Paralympische Spelen horen.

Meer nieuws van het Solgu? kijk op de Solgu nieuwspagina