Stadsakkoord Utrecht voor iedereen toegankelijk

Domplein Foto: Anne Hamers
Domplein Foto: Anne Hamers

Samen werken aan het
VN-verdrag handicap in Utrecht

Alle Utrechters hebben het recht gewoon invulling te kunnen geven aan hun leven, óók als zij een beperking hebben. Met onze handtekening onder dit akkoord maken we dat beter, gemakkelijker en gezamenlijk mogelijk.

In 2021-2022 werken de partijen aan de volgende onderwerpen:

  • Van hoger onderwijs naar arbeidsmarkt voor studenten met een beperking
    De instellingen voor het hoger onderwijs (HU en UU) en de gemeente verkennen in 2021 wat er nodig is voor studenten met een beperking om niet beperkt door hun beperking de arbeidsmarkt te betreden. Zij doen dit samen met de belangenorganisaties, studenten met een beperking en andere partijen die hiervoor inbreng kunnen hebben. Voor einde van 2021 trekken ze conclusies wie welke actie kan ondernemen om de overgang soepel te maken.
  • Talentontwikkeling van kinderen en jongeren met een beperking
    De wijkcultuurhuizen werken met partners uit de kunstwereld en met partners van welzijn, zorg en onderwijs aan een inclusieve cultuursector. Akkoordpartners verkennen in 2021 welk  cultuuraanbod op scholen en in de wijk aanwezig is en of het geschikt is voor kinderen met een beperking. Ook verkennen zij wat de meest effectieve manier van organiseren is om  talentontwikkeling van kinderen met een beperking voor elkaar te krijgen. Voor einde van 2021 trekken ze conclusies wie welke actie kan ondernemen om ervoor te zorgen dat kinderen met een beperking hun talenten op school en in de wijk goed kunnen ontwikkelen.
  • Informatievoorziening aan reizigers met een beperking
    In 2021 verkennen belangenorganisaties, NS, QBuzz, provincie, Syntus en gemeente de knelpunten bij de informatie voorziening voor reizigers met een beperking. Ook onderzoeken zij welke alternatieven er zijn. Voor het einde van 2021 trekken ze conclusies wie welke actie kan ondernemen zodat reisinformatie te gebruiken is door reizigers met een beperking.