Stage- en werkervaringsplaatsen voor Bruno, Michiel en Bianca

Bruno, Michiel en Bianca zijn in september van start gegaan met hun stages en werkervaringsplaats. We zijn heel blij met deze nieuwe energie binnen het Solgu. Ze werken vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid aan opdrachten die ten goede komen aan het Solgu, en ook last but not least, aan hunzelf.

Bruno Spoor, SEO Search Engine Optimizer (deeltijdstudie: commerciële economie)

Werkervaringsplaats opdracht:

  • Hoe vindbaar is de info van het Solgu via zoekmachines?
  • Welke info vind je dan en wil je dit ook?
  • Hoe de vindbaarheid te verbeteren?

 

Michiel de Groot, student Communication and Multimedia Design (CMD)

Stage: Inclusiviteit online

Opdracht:

  • Ontwikkelen richtlijnen voor digitale toegankelijkheid
  • Ontwikkelen tool om digitale ontoegankelijkheid te ervaren

Context: 2018 de wet “Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid”, 23 september van kracht.

 

Bianca van den Heuvel, student commerciële economie

Stage: Zet Solgu’s Denken & Tanken op de kaart

  • Opstellen online en offline communicatieplan (doelstellingen, doelgroepen, strategie, budget, instrumenten, boodschap)
  • Uitvoeren van het communicatieplan (met medewerking van de studenten van Denken&Tanken en het Solgu-bureau)
  • In kaart brengen waar de studenten online maar ook offline gevonden kunnen worden (denk aan evenementen voor studenten, evenementen voor mensen met een beperking etc.)

Klik hier voor contact