Stage (historisch) onderzoek

Utrecht 900
Utrecht 900

Utrechters met een beperking:
toen en nu

Uitnodiging

Voor studenten geschiedenis, sociale wetenschappen, antropologie, disability-studies, of een andere mens- en maatschappijgerichte studie. Samenwerking tussen studenten van diverse studierichtingen is mogelijk. Natuurlijk krijgen studenten met een beperking voorrang.

Utrecht 900

Utrecht is jarig. In 2022 vieren we vol trots dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. Utrecht viert dit vanaf de Stadsdag op 2 juni 2022 tot en met Sint Maarten op 11 november 2022.

Het Solgu is dagelijks aan het werk om de stad ook voor mensen met een beperking mooi te maken. We willen in het jaar dat Utrecht 900 jaar wordt weten hoe het vroeger ging met deze specifieke groep mensen.

Onze activiteiten voor Utrecht 900 zijn tweeledig: we doen een historisch onderzoek en we gaan de opbrengst hiervan presenteren in de Utrechtse wijkcultuurcentra. Neveneffect is dat Utrechters met en zonder beperking zo met elkaar in contact kunnen komen.

Historisch onderzoek

Vraag

Hoe is Utrecht vanaf 1122 omgegaan met inwoners die een beperking hadden? Mochten deze mensen en kinderen er zijn? Welke plaats namen zij in? Wanneer en hoe is dit veranderd?

Een boeiend onderzoeksonderwerp voor studenten die hiernaar tijdens een stage onderzoek gaan doen. Opbrengst wordt in een aantal thema’s gepresenteerd aan de inwoners van Utrecht.

Wie

Voor het doen van onderzoek denken we aan studenten geschiedenis, sociale wetenschappen, antropologie, disability-studies, of een andere mens- en maatschappijgerichte studie. Samenwerking tussen studenten van diverse studierichtingen is mogelijk. Natuurlijk krijgen studenten met een beperking voorrang.

Wanneer

De stageperiode die loopt van februari – juni 2022.

Vergoeding

Studenten die bij het Solgu stage lopen krijgen een maandelijkse vergoeding van €.170,= gedurende de stageperiode.

Presentaties in de wijken

De opbrengsten uit het onderzoek presenteren we aan de huidige inwoners van Utrecht. In de wijkcultuurcentra van Utrecht zetten we presentaties op.

Aan de hand van thema’s die uit het onderzoek naar boven komen, organiseren we een expositie, lezing, workshop, film, enzovoort.

Thema is bijvoorbeeld werken met een beperking door de eeuwen heen. Of de invloed van religie op de omgang met mensen met een beperking.

We vinden het belangrijk dat tijdens deze presentaties Utrechters, met of zonder beperking met elkaar in contact komen en met elkaar in gesprek kunnen.

De presentaties worden zo vormgegeven dat mensen in de wijk zich welkom voelen om deze presentaties bij te wonen en zoals gezegd, er contact kan ontstaan tussen Utrechters met of zonder beperking.

Wanneer

Van juni tot november 2022 in de Utrechtse wijkcultuurhuizen.

Belangstelling?

Stuur een mail naar Annelies de Jong (portret Annelies – SOLGU)