Stop voor de witte stok!

Slechtzienden en blinden vragen aandacht voor onveiligheid in het verkeer

Uit onderzoek van de Oogvereniging onder 1100 fietsers blijkt dat 40 procent van de fietsers niet weet hoe het oversteekgebaar met de witte stok eruit ziet. Daarom hoopt de vereniging op meer bewustwording en minder onveiligheid.

Een geheven stok geldt als een officieel stopteken, maar toch komt het volgens de Oogvereniging nog te vaak voor dat fietsers en automobilisten het gebaar niet herkennen. Onder jongeren gaat het zelfs om de helft.

Lees meer