Straten en stoepen in Utrecht

Langsrazende scooters, fietsers, geruisloze elektrische auto’s. Bushaltes, verwarrende of gevaarlijke oversteekplaatsen. Geblokkeerde stoepen, laaghangende takken, gevaar voor uitglijden en struikelen. Pleinen en straten die moeten worden gedeeld met auto’s of met andere voetgangers die op hun telefoon kijken. Slechte bewegwijzering, verlichting, lawaai, dampen. Wegwerkzaamheden. Noem maar op!

Een onderzoeksteam wil weten hoe mensen met een beperking in Utrecht gebruik maken van de straten en de stoepen. We roepen iedereen op om mee te doen aan een groepsgesprek hierover. Het Solgu neemt deel aan de groepsgesprekken omdat we steeds werken aan toegankelijkheid in de openbare ruimte.

Wij vinden dit buitengewoon belangrijk. Zo werken we mee aan de actie Houd de stoep vrij! en informeren we de gemeenteraad over dit onderwerp.

Vragen die je kunt verwachten:

  • Vindt u straten en trottoirs in Utrecht moeilijk te gebruiken?
  • Hebt u dat gemeld bij de gemeente?
  • Hebt u erover nagedacht juridische stappen te ondernemen?
  • Hebt u geprobeerd de gemeente of andere overheden te overtuigen om dit soort dingen te verbeteren?

Disability Studies Nederland wil graag ervaringen horen met ontoegankelijke of moeilijk begaanbare straten, pleinen en trottoirs in Utrecht. Ook zijn ze benieuwd naar de redenen waarom je deze situaties wel of niet hebt gemeld of aangepakt.
Als je telefonisch of online geïnterviewd wilt worden, neem dan contact met hen op via e-mail: ips-project@disabilitystudies.nl
Meer informatie op de website van Disability studies.