Subsidie Aangepast Sporten: deadline 15 oktober!

Deze bijdrage voor support aangepast sporten tot een maximaal bedrag van €3.500 is voor aantoonbare meerkosten die gemaakt worden bij het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten in de gemeente Utrecht voor mensen met een beperking. Het gaat hierbij onder meer om kosten voor trainers en vrijwilligers, scholing trainers en vrijwilligers,  huurkosten aangepaste accommodatie, materiaal- en  vervoerskosten.

Aanvragen voor bovenstaande subsidies dienen vóór 15 oktober 2023 te zijn ingediend bij de gemeente Utrecht voor de kosten die je verwacht te gaan maken in 2024.

Klik hier voor meer informatie of voor het aanvragen van support aangepast sporten.

LET OP: deze aanvraag kan maar een keer per jaar worden gedaan!

Let op: Aanvragen voor ondersteuning van het Utrechts Sportakkoord kunnen alleen worden ingediend door rechtspersonen (zoals stichtingen en verenigingen) en natuurlijke personen die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en beschikken over e-Herkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+.