Subsidie toegankelijkheid

De gemeente Utrecht wil toegankelijk zijn voor alle inwoners, voor mensen met en zonder beperking. In 2020 is om dat doel te bereiken 312.500 euro subsidie vrijgemaakt. In 2021 en 2022 is ook zo’n twee ton beschikbaar voor mooie initiatieven.

Meer dan 60 organisaties vroegen in 2020 subsidie aan om hun gebouw toegankelijker te maken, 21 aanvragen zijn gehonoreerd. De aanvragen begonnen binnen te stromen toen de gemeente besloot 100% van de kosten te vergoeden. Eerder in het jaar was de vergoeding 75% : een drempel die in coronatijd voor veel organisaties en ondernemingen te hoog was.

Achter de feiten aan

Het Solgu is als één van de adviesorganen door de gemeente betrokken bij de beoordeling van de aanvragen. Taco Nijhoff, aangetrokken als externe expert, vindt de subsidie een goede ontwikkeling: “Het geld dat de gemeente heeft vrijgemaakt is heel belangrijk. Wij willen dat het gebruikt wordt voor de wensen van mensen met een handicap. Dat zijn meestal simpele dingen zoals het weghalen van een drempel. Wat je ziet is dat toegankelijkheid onvoldoende is vastgelegd in wetgeving en dat er te weinig rekening mee wordt gehouden in de bouw. We lopen nog achter de feiten aan.”
Nijhoff haalt aan dat veel winkels, bijvoorbeeld in het Leidsche Rijn Centrum, voor rolstoelen nog te hoge drempels hebben. Waarom kan een supermarkt wel helemaal gelijkvloers zijn en een drogisterij niet? “Dat komt”, zo vertelt Nijhoff, “omdat daar iedereen een winkelwagen gebruikt.”

Sportcentrum Oudenrijn

Een goede prioritering van de toekenning van de subsidie is belangrijk. Nijhoff: “Hoewel we erg blij zijn met de verstrekte subsidie, zagen we ook dat te weinig aanvragen vanuit de wensen van de gehandicapte gemeenschap zelf kwamen. Ondernemers wisten de subsidie juist wel te vinden om een kleine verbouwing te financieren.”
Wel een goed voorbeeld noemt Nijhoff de vervanging van de toegangsdeur van Sportcentrum Oudenrijn in Vleuterweide: “Daar zijn de zware en te smalle klapdeuren vervangen door automatische schuifdeuren. Een verademing voor gehandicapte sporters en iedereen die van de hal gebruik maakt.”
Voor de toekomst hoopt Nijhoff dat de subsidie blijft: “Ik hoop dat mensen met welk handicap dan ook zich melden bij het Solgu of een andere instantie en dat we samen met ondernemingen of organisaties veel drempels kunnen weghalen.”

De subsidiepot voor 2020 was snel leeg. Voor volgende jaren is de verwachting dat de subsidie terugkomt maar dan met een vergoeding van de kosten tot 75% .

Lees meer over subsidie toegankelijkheid

Lees meer op onze Nieuwspagina