Tips voor sociale toegankelijkheid

Sociale toegankelijkheid
Sociale toegankelijkheid

Sociale toegankelijkheid is een belangrijk onderwerp, maar het is ook nieuw.  Hieronder duidelijke tips van ‘Meetellen’, een onderzoeksbureau in Utrecht.

Zo werk je aan sociale toegankelijkheid. 

Meetellen noemt vier duidelijke criteria:

 • Je moet je welkom voelen. Daarin is een actieve en
  vriendelijke houding van medewerkers of vrijwilligers
  essentieel. Actief wil zeggen op mensen afstappen, bemiddelen
  dat mensen samen met iemand kunnen komen, speciale tijden of
  activiteiten organiseren voor gelijkgestemde mensen. Vriendelijk wil zeggen dat je mensen groet en aankijkt.
 • Het moet ook veilig zijn, bijvoorbeeld dat mensen die zich
  misdragen worden aangesproken. Er moeten dus mensen aanwezig
  zijn die dit doen; camera’s beschermen niet.
 • Het moet goedkoop zijn. Gratis is het meest laagdrempelig.
  Korting met een U-pas of lage prijzen maken het ook mogelijk
  voor mensen om deel te nemen.
 • Het moet ook zonder internet bereikbaar zijn. Niet iedereen
  heeft beschikking over internet, een computer, printer of een
  mobiele telefoon.

Aanbevelingen

 • Supermarkten: voorbij de kassa is er ruimte nodig waar je
  rustig je boodschappen kunt inpakken. Niet iedereen kan dat
  snel genoeg bij de kassa zelf doen.
 • UWV: als iemand met plezier werkt en goed functioneert
  hanteer dan het minimum van 16 uur niet strikt.
 • Sportlocaties: span je in om mensen die het moeilijk vinden
  om (mee) te komen welkom te heten. Ruim bijvoorbeeld 1 uur in
  voor deze groep, zet het op de site, zorg dat je deze mensen
  warm ontvangt en koppel ze eventueel aan een maatje.
 • Sport Utrecht: vergroot de bekendheid dat je bemiddelt in
  maatjes om samen te sporten.
 • OV: houd een balie waar mensen terecht kunnen voor reisadvies
  en andere vragen.
 • Als je een koffieruimte hebt, benut deze actief door bijvoorbeeld koffiemomenten te organiseren zodat mensen elkaar op informele wijze wat beter leren kennen en dingen kunnen uitwisselen.