Toegankelijke verkiezingen in Utrecht?

Dankzij de PvdA is afgelopen donderdag in de gemeenteraad een aantal vragen gesteld over toegankelijkheid van verkiezingen.

verkiezingen met gebarentolk
verkiezingen met gebarentolk

  1. Kan aantal locaties met een stemmal worden uitgebreid?
    Reactie: Nee, dat kan niet door te hoge kosten
  2. Is het mogelijk om stembureaumedewerkers de gebarentelefoon te laten raadplegen indien nodig?
    Reactie: daar wordt naar gekeken
  3. Online informatie over de voorzieningen per stemlocatie moet duidelijk zijn
    Reactie: gaat gemeente doen, website wordt daar op aangepast

Daarnaast werd door ChristenUnie in de raad van afgelopen donderdag een motie ingediend over deelname aan het experiment voor bijstand in het stemhokje (voor mensen met een verstandelijke beperking, dementie of kiezers die laaggeletterd zijn). Deze motie is met 40 voor, 2 tegen en 3 onthouden van stemming aangenomen.

2023 Motie Assistentie in het Stemhokje