Toegankelijkheid gebouwen: het wordt beter!

Goed nieuws: betere wettelijke eisen voor toegankelijkheid van gebouwen

In 2012 werd voor het laatst het Bouwbesluit gewijzigd, wettelijke regelingen die onder meer gaan over de toegankelijkheid van gebouwen. Vanaf 2021 kunnen we een aantal belangrijke verbeteringen verwachten!

Per 1 juli 2021  voor publiek toegankelijke gebouwen

  • De drempel van de hoofdtoegang van nieuwe gebouwen, zoals winkels en cafés, mag maximaal 20 millimeter hoog zijn.
  • Dit geldt ook voor de route van de openbare weg naar het gebouw.
  • Daarnaast moeten in nieuwe voor het publieke toegankelijke gebouwen trapmarkeringen worden aangebracht en worden aanvullende eisen gesteld aan de eigenschappen van trapleuningen.

 

Per 1 januari 2022 voor nieuwbouwwoningen

  • Voor nieuwbouwwoningen geldt dat de eis van maximaal 20 millimeter gaat gelden voor alle toegangen tot de woning.
  • Dit geldt ook voor de route van de openbare weg naar de woning, een trappetje voor de deur mag dus niet meer. Tot nu toe is slechts één toegankelijke toegang verplicht. Mensen kunnen dan alleen via bijvoorbeeld de achteringang naar binnen.

Lees meer