TOEGANKELIJKHEIDSSUBSIDIE: VRAAG HET AAN!

Vindt u ook dat iedereen gebruik moet kunnen maken van uw gebouw en diensten? Dat iedereen zich welkom voelt?
Over de drempel?
Over de drempel?

Verbeter de toegankelijkheid van uw locatie: vraag subsidie aan! Voor alle (particuliere) ondernemers, organisaties of verenigingen.

  • U kunt met de subsidie verbouwingen financieren: een drempelhulp voor drempels hoger dan 2 cm., een rolstoeltoegankelijk toilet of lift bijvoorbeeld.
  • Ook kunt u subsidie krijgen voor trainingen om beter te leren omgaan met mensen die een beperking hebben.
  • U kunt ook uw website en andere informatie toegankelijker maken.

 

De gemeente Utrecht draagt maximaal €.40.000,= bij per aanvraag.

Elk plan moet voorzien zijn van een advies van het Solgu of een andere belangenbehartiger. Adviesaanvragen bij het Solgu moeten voor 1 april 2024 binnen zijn. De adviesaanvraag naar de gemeente kan dan voor 1 mei 2024 verstuurd zijn.

Kijk op de website van de gemeente voor de voorwaarden:

Product – Toegankelijkheid, subsidie aanvragen – Online loket (utrecht.nl