Uithoflijn voldoet niet aan wettelijke norm!

Het ROCOV, de belangenbehartiger van consumenten in het Openbaar Vervoer, heeft de Provincie meermalen gevraagd om een officiële meting van de tramhaltes die aansluiten op de nieuwe Uithoflijn. Uit metingen van het Solgu in september 2018, is namelijk gebleken dat dit niet in orde is.

Bij alle perrons wordt de wettelijke norm voor het hoogteverschil tussen tramvloer en perron, ruim overschreden.

Via het ROCOV is het Solgu benaderd om met ervaringsdeskundigen de lijn te testen. We willen er echter niet aan meewerken omdat de huidige situatie niet aan de wettelijke normen voldoet. Vervolgens probeert de Provincie via de Cliëntenraad Wmo rolstoelgebruikers uit te nodigen voor een testrit. Maar wanneer met ervaringsdeskundigen een test wordt gedaan, kan het zijn dat de uitkomst is ‘dat het in de praktijk wel meevalt bij sommige rolstoelgebruikers’. Dan hebben we geen poot meer om op te staan.

Wij roepen dan ook alle ervaringsdeskundigen op om niet aan deze test mee te werken. We vinden dat er eerst een deugdelijke onafhankelijke meting moet plaatsvinden. Met deze meting is de kans groot dat het ontwerp voor de haltes tussen Utrecht en IJsselstein die nog moeten worden aangepast, volgens de wettelijke normen gebeurt. Dit is minimaal nodig, want het liefst zien we helemaal geen hoogteverschil. 

In 2015 publiceerde het AD al een artikel over de Uithoftram (zie foto), ook toen hebben we aangegeven dat de wettelijke normen voor toegankelijkheid worden overschreden. En in 2013 stuurde het Solgu samen met het Cosbo een brief aan de voormalige BRU (Bestuur Regio Utrecht) met dezelfde strekking. Het is bitter om te merken dat er niets met de oproepen gedaan is.