Utrecht onbeperkt toegankelijk

De gemeenteraad wilde op 16 februari onze mening over de toegankelijkheid van de stoepen.

Utrecht onbeperkt toegankelijk! De prioriteit van het Solgu en ook het Cosbo (voor ouderen) is dat de stoep steeds beschikbaar moet zijn voor iedereen. Dus ook voor mensen met rollators, rolstoelen, scootmobielen, buggy’s, ed..

We voeren daarvoor in samenwerking met de gemeente Utrecht jaarlijks actie: ‘Houd de stoep vrij!’. We vertellen toevallige passanten dat iedereen kan meewerken aan het vrijhouden van de stoep. Door je fiets of bakfiets niet te laten slingeren en je kliko neer te zetten waar niemand er last van heeft. Tijdens zo’n actie horen we ook vaak dat de gemeente dan ook beter moet handhaven. Iedereen die je spreekt gedraagt zich goed, maar die anderen niet…

Minimale doorgang

Het absolute minimum is 90 cm., dan kan nog net iemand met hulpmiddel erdoor. Liefst houden we twee maal deze afmeting aan zodat er op de stoep ruimte is voor twee tegengestelde stromen (180 cm). Dit zijn normen die staan in het document ‘Voetpaden voor iedereen’ (v.a. paragraaf 2.3). Een document waaraan ook Utrecht zich heeft geconformeerd bij de inrichting van de openbare ruimte.

Uitgaan van 150 cm als minimum vinden we daarom acceptabel, met de harde eis van een vrije doorgang van 90 cm. Ook moet deze vrije doorgang prioriteit hebben boven parkeerruimte van fietsen, straatmeubilair, uitstallingen van winkels, terrassen, lantaarnpalen, verkeersborden, verkeerslichten en gevelgroen. Houd daarbij ook rekening met het vrijhouden van blindegeleidelijnen.

Winkeliers

Ook winkeliers moeten zich bewust zijn van de minimale doorgang die nodig is op de stoep. Soms zien we dat zij uitstallingen of reclameborden plaatsen, waardoor er geen doorgang meer is.

Fietsen op de stoep

Er zijn al overdekte bewaakte fietsstallingen, de Fietsersbond stelt extra stallingen op straat voor, je zou ook kunnen denken aan parkeerplaatsen voor bakfietsen en afwijkende modellen. Overigens niet allemaal in kelders: er zijn mensen die niet een kelder in of -uit kunnen.

Auto’s parkeren op de stoep

In steeds meer wijken wordt parkeren op de stoep ingevoerd. Stedenbouwkundigen vinden dat prachtig: geen auto’s meer slordig op de rijbaan, maar op de stoep. Een geparkeerde auto op de stoep neemt helaas veel meer ruimte in en we zien ook veel meer fout geparkeerde auto’s. Opritten en doorgangen worden versperd. De stoep is zo niet meer voor voetgangers, maar voor auto’s.

parkeerfout
Parkeerfout

2021 Inspraakreactie Solgu en Cosbo nav Initiatiefvoorstel Utrecht onbeperkt toegankelijk met foto’s