Utrecht verhoogt toegankelijkheidssubsidie

Over de drempel?
Over de drempel?

Sinds 1 januari 2020 biedt Utrecht subsidie voor toegankelijkheid van particuliere ondernemers. Dit kan besteed worden aan de fysieke locatie, de website en digitale informatie of het trainen van personeel voor de juiste sociale vaardigheden.

Tot voor kort was het maximum 70% van het totaalbedrag, dit is nu weer verhoogd naar 100%.

Maak dus plannen en dien ze in voor 1 mei 2022! Houd er rekening mee dat elk plan voorzien moet zijn van een advies van het Solgu of een andere belangenbehartiger.

Kijk op de website van de gemeente voor de voorwaarden:

Product – Toegankelijkheid, subsidie aanvragen – Online loket (utrecht.nl)

Doe het nu!

en eerdere berichtgeving:

Utrecht biedt subsidie voor toegankelijkheid – SOLGU