Raadsinformatiebijeenkomst: Utrecht voor iedereen toegankelijk

Raadsinformatiebijeenkomst VN-verdrag in Utrecht, 10 maart 2020

We hebben als belangenbehartigers meegewerkt aan Utrecht Toegankelijk voor Iedereen, en zijn er blij mee. Graag verwijs ik naar ons persbericht van december dat ingaat op de presentatie van het VN-verdrag in Utrecht op 20 december 2019.

Er zit voldoende ambitie in en ook boter bij de vis! Hiermee wijs ik op de subsidie die ondernemers, verenigingen en organisaties kunnen aanvragen om hun locaties toegankelijk te maken.

 

Campagne

Daarmee kom ik meteen op een uitvoeringspunt: we zouden graag zien dat er vanuit de gemeente een campagne wordt opgezet om die subsidie bekend te maken, zodat iedereen die het aangaat gestimuleerd wordt om mee te werken aan toegankelijkheid. Zelf hebben we hiervoor aandacht gevraagd in de pers, via onze communicatiekanalen, berichten we ons netwerk en hebben we flyers laten drukken die door onze vrijwilligers e.a. betrokkenen uitgedeeld worden. Het is zaak dat die aandacht drie jaar lang wordt gevraagd en vastgehouden.

 

Oormerken

Mocht er niettemin na drie jaar geld zijn overgebleven die voor deze subsidie is vrijgemaakt, dan zou het Solgu graag zien dat dit geld alsnog wordt ingezet voor toegankelijkheid: oormerken dus!

 

Openbare ruimte

Daar waar subsidie is aangevraagd voor toegankelijkheid willen we ook een scan van de openbare ruimte die zo nodig zo snel mogelijk wordt aangepast. Want wat heb je aan een toegankelijk restaurant bijvoorbeeld waar je niet kunt komen?

 

Verder

Wil ik nog graag aandacht vragen voor deelonderwerpen die in moties zijn aangenomen:

 

Wc’s om de 500 meter toegankelijk

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/954fa868-fb1c-4e79-83e8-db950f072576

Raadsbesluit 9 mei 2019

 

Zie ook p. 40
Aandacht voor mmb bij Werk & Inkomen

https://www.solgu.nl/nieuws/goed-nieuws-meer-aandacht-voor-mensen-met-een-beperking-bij-werk-inkomen/#more-1633

Motie 448

21 november 2019

We horen graag wanneer e.e.a. wordt verwezenlijkt.

 

Tot slot

Ondanks alle goede voornemens en wat er bereikt is en wordt, moeten ook in Utrecht mensen soms te lang wachten op een hulpmiddel, een geschikt huis, op werk, vervallen ze te vaak in armoede en worden ze soms gediscrimineerd vanwege hun beperking. Reden te meer om nu volle kracht vooruit te gaan. De samenwerking tussen gemeente en belangenbehartigers is daarbij van groot belang en is voor ons een groot goed. We hebben er alle vertrouwen in dat we met dit college een grote sprong voorwaarts kunnen maken, maar vragen wel aandacht voor genoemde punten. Veel dank voor uw aandacht.