VN verdrag: Utrecht voor iedereen toegankelijk

Presentatie VN-Verdrag Handicap in Utrecht

Op 20 december 2019 presenteerde de gemeente Utrecht samen met belangenbehartigers voor mensen met een psychische, verstandelijke en lichamelijke beperking, het VN-Verdrag Handicap in Utrecht. 

En er zit boter bij de vis! Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemingen en organisaties subsidie aanvragen om de toegankelijkheid van hun locatie te verbeteren.

Klik hier voor het aanvragen van subsidie: www.utrecht.nl/subsidietoegankelijkheid

Het Solgu is blij met het VN-Verdrag Handicap Utrecht zoals dit er nu ligt. We hebben er samen met gemeente en andere belangenbehartigers lang aan gewerkt, en het is een doorwrocht stuk geworden. Mooi is dat je kunt zien wat er allemaal al is gebeurd, wat er nu gebeurt en wat er op stapel staat. In die zin is het een momentopname, een stip op een lange tijdslijn die al in 2007 is begonnen met Agenda 22, de voorloper van het VN-verdrag.

Momentopname
Dat het een momentopname is wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door de motie die onlangs is aangenomen waarin wordt gesteld dat medewerkers van Werk&Inkomen voldoende kennis moeten hebben om een beperking te herkennen, ook bij mensen buiten het doelgroepenregister, en weten wat nodig is om iemand met een beperking aan het werk te helpen. Op die manier kan er echt werk gemaakt worden van maatwerk zoals dit in de lokale inclusieagenda wordt genoemd. Je ziet: de inkt is nog niet droog of de wereld wordt weer een beetje beter gemaakt.

Samenwerking
Zo gaan we verder, met elkaar. Bij een actie als Houd de Stoep vrij! bijvoorbeeld, waarin we samen met de gemeente publiek op straat benaderen om mensen bewust te maken hoe je van de stoep gebruik maakt. Slinger niet overal je fiets neer, zet niet zomaar je kliko midden op straat, parkeer geen auto’s op de stoep, enzovoort. Dat kunnen we vertellen en flyers daarover uitdelen, maar er moet ook worden gehandhaafd door de gemeente. En er moeten keuzes gemaakt worden over de inrichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld in straten waar je je fiets echt niet kwijt kunt.

Subsidie
We zijn ook heel blij dat ondernemingen en organisaties vanaf volgend jaar subsidieaanvragen kunnen doen om de toegankelijkheid van hun locatie te verbeteren. We zullen onze uiterste best doen om zoveel mogelijk aanvragen binnen te laten komen.

Nog veel te doen
Dat er nog veel moet gebeuren is onlangs ook weer gebleken uit de (schaduw-)rapportage VN-verdrag die op 3 december werd gepresenteerd. Ook in Utrecht moeten mensen soms te lang wachten op een hulpmiddel, een geschikt huis, op werk, vervallen ze sneller in armoede en worden ze soms gediscrimineerd vanwege hun beperking.

We gaan met frisse zin verder in ons werk, en voelen ons gedragen door een college dat echt wil bijdragen aan een toegankelijke stad. Ieder in zijn rol als bestuurder, als ambtenaar, en wij als belangenbehartiger. In principe coöperatief, maar wel altijd met een eigen geluid.