Utrechtse stembureaus: meer dan de helft is niet toegankelijk!

Op 23 mei kunnen we weer naar de stembus voor de Europese parlementsverkiezingen. Niet iedereen kan die gang naar de stembus maken. Het Solgu onderzocht vanaf 2014 tot nu 95% van de stembureaus in Utrecht. Daarvan is 54%, dus meer dan de helft, beperkt of niet toegankelijk voor mensen met een beperking!

Iedereen die mag stemmen moet ook kunnen stemmen

Meedoen in de samenleving is een mensenrecht, je stem uitbrengen hoort daarbij. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Deze verplichting is een uitwerking van het VN-verdrag handicap, de Kieswet is hierop aangepast. Het doel van het VN-verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. In dit verdrag dat in 2016 werd geratificeerd door de Nederlandse regering, is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

 

Waar gaat het om?

Toegankelijkheid van de stembureaus gaat over basale dingen als: is de bewegwijzering duidelijk en kun je de ingang vinden, hoe hoog is de drempel, hoe breed is de doorgang en kun je de deur zelf opendoen. Ook zaken als een leesloep voor slechtzienden klaarleggen en stoelen met armleuningen neerzetten. Verder moet er een gehandicaptenparkeerplaats in de buurt liggen. Bij

47% ontbreekt deze en bij 42% is de parkeerplaats te klein.

Het beleid van de gemeente Utrecht is al vele jaren gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van publieke voorzieningen en van stembureaus. Ook het huidige college van B&W heeft dit in ambitieus opgenomen in haar collegeprogramma.

 

Maar drie jaar na de invoering van het VN verdrag is het voor een deel van de stem-gerechtigden nog steeds onmogelijk om te stemmen!

 

Rekenkamer Utrecht

Ook de Utrechtse Rekenkamer onderzocht dit jaar de stembureaus bij de laatste verkiezingen in maart. Ook zij kwam tot de conclusie dat veel stembureaus niet of slecht toegankelijk zijn.

 

Werk aan de winkel!

We onderschrijven de aanbevelingen die de Utrechtse Rekenkamer doet in haar rapport ‘Toegankelijkheid stembureaus’ van 2019, met name de aanbeveling om te streven naar permanente toegankelijkheid van de stembureaus. Dit omdat stembureaus doorgaans gevestigd

 

zijn in gebouwen met een publieksfunctie. We onderschrijven de conclusie van de Rekenkamer dat het toegankelijk maken van stemlokalen in veel gevallen snel en goedkoop kan. Vanzelfsprekend staat het Solgu klaar om advies te geven hoe je dit kunt doen.

 

Informatie Rekenkamer