Vacature beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker Toegankelijkheid, Mobiliteit, Huisvesting, 24 uur per week in Utrecht

Wegens pensionering van onze collega, kun je bij het Solgu als beleidsmedewerker per 1 april 2022 aan de slag!

Het Solgu zet zich in voor gelijkwaardige participatie en een inclusieve samenleving voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte. Wij vinden bijvoorbeeld dat iedereen die een rolstoel gebruikt in elk openbaar gebouw moet kunnen binnenkomen en dat iedereen met een visuele beperking zich veilig in het verkeer moet kunnen begeven. Ook vinden wij dat iedereen gebruik moet kunnen maken van de digitale communicatie en informatie.

2021 functie beleidsmedewerker toegankelijkheid vacaturetekst