Kieshulp voor de gemeente Utrecht

stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen
Kieshulp gemeenteraadsverkiezingen

Stage / Werkervaringsplaats bij Solgu

Periode: 17 januari –1 maart 2022

Samensteller Kieshulp gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Utrecht

Studies: Sociologie, Politicologie of een andere mens- en maatschappijgerichte studie op HBO of WO niveau

Het Solgu werkt in het belang van mensen met een handicap of chronische ziekte in de stad Utrecht. Het Solgu wil een Utrecht waar het vanzelfsprekend is dat iedereen gewoon zijn leven kan leiden. En waar je gewoon op bezoek kan. Een Utrecht dat goed is ingericht voor ons allemaal. Dus ook voor mensen met een beperking. Zie Algemeen – SOLGU. Om te zorgen dat de doelgroep van het Solgu ook werkelijk overal aan mee kan doen, zoeken wij de samenwerking met de gemeente en andere organisaties in de stad die ons kunnen helpen.

De lokale politiek kan veel bijdragen aan de participatie van Utrechters met een beperking.  Het is dus van belang om te stemmen op de partijen die onze belangen het beste dienen.

Daarom maakt Solgu bij elke gemeenteraadsverkiezing een overzicht van de verkiezingsprogramma’s, zodat je ziet wat de partijen allemaal willen doen voor onze achterban.  Zo weet je als Utrechter met een beperking op wie je het beste kunt stemmen.

Om een goed overzicht samen te stellen van wat de Utrechtse politieke partijen willen zoeken wij een:

Samensteller Kieshulp Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen

Wat ga je doen?

  • Je vergelijkt de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht;
  • Je check of ze onze punten (Gemeenteraadsverkiezingen: onze punten – SOLGU) hebben overgenomen in hun verkiezingsprogramma’s en hoe;
  • Je checkt wat mist in de verkiezingsprogramma’s, waar worden mensen met een beperking onderbelicht?
  • Je benoemt de controversiële punten, waar zijn partijen het over oneens? Dit helpt het debat te organiseren.
  • Je verwerkt bovenstaande (in samenwerking met anderen) tot een duidelijk verslag zodat mensen gemakkelijk kunnen kiezen op wie ze willen stemmen.
  • Met jouw analyse gaat de organisator van het verkiezingsdebat aan de slag (zie Organisator verkiezingsdebat – SOLGU)

Wat bieden wij?

Let op!

Maatschappelijke Dienst Tijd Loopbaankansen (MDTL)

Voor studenten met een beperking is er de mogelijkheid mee te doen aan MDTL: Maatschappelijke Dienst Tijd Loopbaankansen, een project waaraan het Solgu deelneemt (Overige samenwerkingspartners | MDTL (mdt-loopbaankansen.nl).

Tijdens dit programma loop je stage en krijg je een training die jou helpt om na je studie makkelijker een baan te vinden. (Lees meer: Over MDTL | MDTL (mdt-loopbaankansen.nl).

De training van 20 uur wordt afgesloten met een erkend Europees certificaat dat als bewijs dient voor tijdens de stage verworven competenties en vaardigheden.

Meer info en/of aanmelden mail of bel naar Roos Hoelen r.hoelen@solgu.nl 06-20915820