Van studie naar baan

van studie naar werk
van studie naar werk

Onderzoek: Hoe verloopt de overgang van studie naar baan voor studenten met een beperking?

Beste (oud-) studenten met een beperking van alle HBO en WO onderwijsinstellingen in Utrecht,

De Universiteit Utrecht tekent op 7 oktober het Stadsakkoord Toegankelijkheid, samen met verschillende organisaties in de regio Utrecht. Het initiatief hiervoor is genomen door de gemeente Utrecht.

Eén van de actielijnen uit het stadsakkoord is om de aansluiting op de arbeidsmarkt voor studenten met een functiebeperking te verbeteren. Daartoe werken de HU, UU, SOLGU en de gemeente Utrecht samen in een werkgroep. Op dit moment zijn we aan het verkennen waar precies de behoeften liggen van de Utrechtse studenten, op het vlak van begeleiding tijdens en na de studie bij het vinden van én het landen in een mooie passende baan.

Om een goede verkenning te kunnen maken verzamelen we zoveel mogelijk ervaringsverhalen.

Het ervaringsverhaal wordt door ons anoniem besproken. Het zou wel fijn zijn als je in je verhaal je studierichting noemt en eventueel andere relevante informatie, zoals de aard van je beperking en de ondersteuning die je van externe partners of organisaties hebt ontvangen.

Graag ontvangt het Solgu jouw ervaringsverhaal voor 30 oktober a.s. per e-mail op r.hoelen@solgu.nl Ook kun je op dit mailadres bij Roos terecht voor verdere vragen of afstemming.

Heb je nog vragen? Dan kun je die ook stellen via r.hoelen@solgu.nl of via 06-20915820

Voorbeeldvragen voor het ervaringsverhaal

Je kunt denken aan de volgende vragen in je ervaringsverhaal:

 • Waarom ben ik mijn studie gaan volgen? Wie heeft mij geholpen bij mijn studiekeuze? Had ik al een toekomstbeeld of droombaan in mijn hoofd toen ik begon met studeren?
 • Zat ik meteen op de juiste plek in mijn studie of ben ik nog geswitcht? Wie heeft mij daarbij geholpen en op welke manier? Had ik hierbij een nieuw toekomstbeeld voor ogen?
 • Welke voorzieningen heb ik tijdens mijn studie gekregen om te kunnen studeren?
 • Welke keuzes heb ik tijdens mijn studie gemaakt, voor bijvoorbeeld een specialisatie/richting, een uitwisseling of een stage, en wie heeft mij daarbij geholpen? Heb ik hierbij ook gedacht aan mijn kansen op de arbeidsmarkt?
 • Welke bijbaantjes heb ik gehad, en waarom juist die? En als je geen bijbaantje had, waarom was dat? Heb ik hierbij ook mijn kansen op de arbeidsmarkt meegewogen?
 • Welke extra curriculaire activiteiten ben ik gaan doen, zoals bestuurswerk of vrijwilligerswerk en waarom juist die? En als je geen extra curriculaire activiteiten had, waarom was dat? Heb ik hierbij ook mijn kansen op de arbeidsmarkt meegewogen?
 • Welke baan heb ik gevonden na mijn afstuderen, en hoe heb ik die gevonden? Welke hulp heb ik daarbij gehad?
 • Welke voorzieningen en begeleiding heb ik gekregen in mijn eerste baan, zowel van de werkgever als van organisaties daarbuiten?
 • In hoeverre past je baan die ik nu heb bij me, en waarom?
 • Welke begeleiding heb ik voor, tijdens en na mijn studie erg gewaardeerd om werk te vinden, en waarom?
 • Welke begeleiding heb ik voor, tijdens en na mijn studie juist gemist om werk te vinden, en waarom?
 • En alle andere informatie die relevant is om te delen.

Enorm bedankt voor je bijdrage!