Onderzoek: Van studie naar werk

van studie naar werk
van studie naar werk

Onderzoek: Hoe verloopt de overgang van studie naar werk voor studenten met een beperking?

Gedurende twee jaar voeren we het onderzoek ‘Onbeperkt van studie naar werk’ uit.

In dit onderzoek volgen we twee jaar lang studenten die in de zomer of het najaar van 2023 afstuderen aan een onderwijsinstelling in Utrecht. Daarnaast interviewen wij ook studenten die al (maximaal) twee jaar afgestudeerd zijn.

Doel

Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in wat Utrechtse onderwijsinstellingen (nog meer) zouden kunnen doen om studenten met een beperking of ondersteuningsvraag te begeleiden van studie naar werk. Daarbij hebben we jouw hulp nodig!

We zoeken

Achtergrond

De Universiteit Utrecht tekende op 7 oktober  2021 het Stadsakkoord Toegankelijkheid, samen met verschillende organisaties in de regio Utrecht. Het initiatief hiervoor is genomen door de gemeente Utrecht.

Eén van de actielijnen uit het Stadsakkoord is om de aansluiting op de arbeidsmarkt voor studenten met een functiebeperking te verbeteren. Daartoe werken de HU, UU, SOLGU en de gemeente Utrecht samen in een werkgroep. Op dit moment zijn we aan het verkennen waar precies de behoeften liggen van de Utrechtse studenten, op het vlak van begeleiding tijdens en na de studie bij het vinden van én het landen in een mooie passende baan.