Vervoer voor iedereen?

Op 16 februari spraken we met de gemeenteraad Utrecht over het openbaar vervoer. Het college schreef een Visie: Vervoer voor Iedereen. Het Solgu sprak hierover met de raad, ook namens andere belangenbehartigers. Samengevat komt het erop neer dat we hameren op inclusief beleid. Dit betekent dat aanpassingen achteraf uit den boze zijn. We vragen om vooraf na te denken wat mensen nodig hebben om gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Een reis van A naar B kan vol obstakels zitten. Een greep uit de obstakels:

  • We zien bijvoorbeeld dat bushaltes aangepast worden, maar hoe komen mensen daar? We zien dat sommige toegankelijke bushaltes gebarricadeerd zijn met een boom of prullenbak.
  • Kun je vervolgens zelfstandig de bus of tram in met je rolstoel? (Nee dus! lees hier).
  • Met het verdwijnen van bushaltes worden de loopafstanden te groot voor veel mensen.
  • En zelfs het doelgroepenvervoer: de busjes van de Regiotaxi, zijn voor mensen die slecht ter been zijn niet toegankelijk!

Deelauto’s en deelfietsen

Niet alleen het openbaar vervoer, ook deelauto’s en deelfietsen moeten bruikbaar zijn voor iedereen. Kies bijvoorbeeld auto’s met een hoge zit, zodat mensen niet laag hoeven te zakken. En kies voor deelfietsen een lage instap zodat iedereen kan opstappen.

Zie hier onze uitgebreide reactie op de Visie:

2021 Reactie belangenorganisaties Utrecht notitie Vervoer voor Iedereen