Wachtlijst Hulp bij Huishouden in Utrecht

Hulp Bij Huishouden
Hulp Bij Huishouden

In Utrecht is de wachtlijst voor mensen die een Wmo-indicatie hebben voor Hulp bij het Huishouden erg lang. Soms wachten mensen ruim een jaar.

 

 

 

Hoe komt dit?

Als belangrijkste oorzaken van de wachtlijst worden genoemd:

  • Het abonnementstarief van €.19,= per maand ongeacht je inkomen;
  • de vergrijzing;
  • de krappe arbeidsmarkt.

Dit zijn ongetwijfeld belangrijke factoren. In Utrecht speelt er echter meer.

Medewerkers in Utrecht haken af

In Utrecht wordt het effect van de krappe arbeidsmarkt versterkt door specifiek beleid in de stad:

  • Veel medewerkers van de (20) oude thuiszorgorganisaties zijn niet overgestapt naar de (4) nieuwe thuiszorgorganisaties, terwijl dit wel werd verwacht. Daarmee is zo’n 40% van het personeel verdwenen.
  • Daarnaast heeft de gemeente Utrecht gekozen voor een indeling in de stad waardoor medewerkers van de nieuwe thuiszorgorganisaties in grote delen van de stad niet mogen werken. Ook dit heeft tot verlies van nog meer oude medewerkers geleid, omdat dit betekende dat zij afscheid moesten nemen van vertrouwde cliënten.
  • Het verminderen van het aantal uur dat hulpen bij hun cliënten mogen werken betekent dat zij in plaats van 2 werkhuizen, 3 of meer werkhuizen in dezelfde tijd moeten aflopen. Met extra reistijd tussen de huizen. Daardoor haken ook medewerkers af.
  • Het plezier in het werk zit ‘m in tijd voor de cliënt, en tevreden zijn over het werk dat je aflevert. Wanneer je minder tijd hebt voor de cliënt en je niet het gevoel hebt dat je hebt gedaan wat nodig is, zullen ook medewerkers afhaken.

Deze effecten op het personeelsverloop heeft de gemeente onderschat, met het gevolg dat de wachtlijst enorm is opgelopen. Meer dan in andere gemeentes in Nederland. We hebben samen met de Wmo-Cliëntenraad* en de FNV onze analyse hierover gedeeld met de gemeenteraad en de wethouder.

2023 Brief raadsleden gemeente Utrecht – Huishoudelijke zorg Wmo

We zijn heel benieuwd hoe de gemeenteraad hierop gaat reageren.

zie RTV-Utrecht: Kritiek op plan van Utrecht om wachtlijst voor huishoudelijke hulp terug te dringen: ‘Kijk wél naar inkomen’ – RTV Utrecht

*) Solgu en Cosbo-ACO zijn lid van de Wmo-Cliëntenraad