Wij zijn benieuwd naar uw woonwensen!

Vul de enquête in!

Bent u tevreden met uw huidige woning? Wat wilt u in de toekomst? Waaraan moet de volgende woning voldoen? Waarom wilt u niet verhuizen? enzovoort. Ga naar de enquête

Met deze informatie hebben we een richtlijn om goede voorstellen te doen naar de gemeente.

We werken hierin samen  met het COSBO (belangenbehartiging voor ouderen) en ACO (adviescommissie ouderen)