Week van de Toegankelijkheid 2

Terugblik 2

Stadsakkoord Toegankelijk Utrecht

Stadsakkoord Utrecht Toegankelijk
Stadsakkoord Utrecht Toegankelijk

Vijftien Utrechtse partijen hebben donderdag samen met de gemeente en de provincie hun handtekening gezet onder het stadsakkoord ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’. Het akkoord moet ertoe leiden dat de stad beter en sneller toegankelijk gemaakt wordt.

De ondertekenaars zijn bedrijven en instellingen uit allerlei verschillende gebieden. De partijen die hun handtekening hebben gezet zijn Solgu, Platform Volwaardig Burgerschap GGZ, De Wilg, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, NS, Qbuzz, Syntus Utrecht, Sport Utrecht, Special Heroes, ZIMIHC, BOKS, Vrijstaat, Het Wilde Westen, Cultuur 19, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht.

Utrecht is samen met Den Haag een van de eerste grote steden waarin een dergelijk akkoord wordt gesloten. De grenzen tussen de organisaties die hebben getekend, moeten door dit stadsakkoord minder merkbaar worden voor inwoners, reizigers, studenten en scholieren. Om dat te bereiken wisselen de partijen ervaring en kennis met elkaar uit over wat ze doen voor inwoners met een beperking en wat de knelpunten van Utrechters met een beperking zijn.

Verschillende mensen

Het akkoord gaat over allerlei verschillende mensen en situaties. Studenten met een beperking worden bijvoorbeeld geholpen om na het halen van hun diploma aan het werk te gaan en kinderen en jongeren met een beperking worden geholpen met het ontwikkelen van hun talenten.

Daarnaast willen de partijen onder meer dat reisinformatie beter toegankelijk wordt voor reizigers met een beperking. De ondertekenaars die te maken hebben met het openbaar vervoer gaan dan ook kijken hoe ze elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld door alle niet-digitale informatie van de vervoerders bij elkaar te leggen.

Andere gemeenten

Wethouder Maarten van Ooijen roept ook andere gemeenten op om een stadsakkoord omtrent toegankelijkheid te tekenen. “Alle Utrechters hebben het recht gewoon invulling te kunnen geven aan hun leven, ongeacht of zij een beperking hebben. Het kan een uitdaging zijn om stadsbreed verbanden te leggen en gezamenlijk kansen en oplossingen te zoeken voor inwoners met een beperking. Die uitdaging nemen wij graag aan, en ik zou andere gemeenten ook willen uitdagen om zich te verenigen in een stadsakkoord toegankelijkheid.”

Lees meer

(met dank aan DUIC Handtekeningen onder stadsakkoord voor een beter toegankelijk Utrecht (duic.nl))

Zie meer terugblikken op de Week van de Toegankelijkheid:

Week van de Toegankelijkheid 1 – SOLGU

Week van de Toegankelijkheid 3 – SOLGU

Week van de Toegankelijkheid 4 – SOLGU