Week van de Toegankelijkheid 3

Terugblik 3

Onbeperkte Opstap naar Werk

Onbeperkte Opstap naar Werk
Onbeperkte Opstap naar Werk

Eén van de grootste obstakels voor werknemers met een beperking, is een gebrek aan (recente) werkervaring. Met het project ‘Onbeperkte opstap naar werk’ van het Solgu, willen we samen met zoveel mogelijk Utrechtse organisaties, werkervaringsplaatsen en stages creëren.

Diverse werkgevers verzamelden zich bij het Solgu om hierover tips en ervaringen uit te wisselen.

Lees meer

Zie meer terugblikken op de Week van de Toegankelijkheid:

Week van de Toegankelijkheid 1 – SOLGU

Week van de Toegankelijkheid 2 – SOLGU

Week van de Toegankelijkheid 4 – SOLGU