(Wens)ouders met een beperking en de Wmo

moeder met beperking en kinderen
moeder met beperking en kinderen
Vanuit de Wmo-Cliëntenraad willen we weten of (wens)ouders met een beperking hulpmiddelen, zorg of ondersteuning nodig hebben bij het ouderschap. En of ze die kunnen krijgen vanuit de Wmo*. We willen namelijk graag onderzoeken of dit momenteel goed is geregeld.

Je kunt deze vragenlijst invullen als je:
– Eén of meerdere beperkingen hebt en
– Ouder of wensouder bent en
– In Utrecht woont

Met ‘beperkingen’ bedoelen we onder andere een chronische of  langdurige ziekte, fysieke beperkingen, verstandelijke/intellectuele beperkingen, blindheid, slechtziendheid, doofheid, slechthorendheid, neurodivergentie (bijvoorbeeld autisme, adhd) en psychische klachten.

Zowel positieve, negatieve als neutrale ervaringen zijn voor ons belangrijk om mee te nemen in het onderzoek.

Het is ook mogelijk dat iemand anders de vragenlijst voor jou of samen met jou invult.

Voor vragen, mail info@wmoclientenraadutrecht.nl.


Ga naar de vragenlijst

Alvast bedankt!

De Wmo is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet verplicht gemeentes om burgers die dat nodig hebben, onder bepaalde voorwaarden, zorg, ondersteuning en hulpmiddelen te bieden. Om deze vragenlijst in te vullen hoef je niet te begrijpen wat de Wmo is.