Werknemers met een beperking aannemen? Een baan vinden? Kan dat ook in coronatijd?

Samen vooroordelen en aannames laten verdwijnen

Het zijn onzekere tijden voor werkgevers en werkzoekenden met een beperking. Werkzoekenden denken dat ze in coronatijd geen werk vinden. Het was immers voor de crisis al niet makkelijk.

Werkgevers zijn, heel begrijpelijk, bang dat het aannemen van mensen met een beperking nu een extra risico oplevert. Jammer, want alle nieuwe manieren van werken die we in coronatijd ontdekken, bieden mensen met een beperking juist extra mogelijkheden om een productieve werknemer te zijn.

En zo zijn er bij werkgevers en werkzoekenden met een beperking nog veel meer aannames over en weer die misschien helemaal niet blijken te kloppen. Daarom is het zinvol om in een open gesprek tussen werkgevers en werkzoekenden het gesprek met elkaar aan te gaan.

Dat gesprek wil Solgu, in samenwerking met Voorall en Incluvisie in verschillende regio’s op gang brengen. Het gaat niet om het realiseren van concrete matches, maar om het wegnemen van onbekendheid en het kweken van wederzijds begrip. Om zo samen in alle openheid te brainstormen over nieuwe mogelijkheden van werken in en na coronatijd. Met als ultieme doel dat ook mensen met een functiebeperking hun talenten kunnen inzetten bij inclusieve werkgevers die hun talenten (h)erkennen.  De gesprekken worden online gevoerd in kleine groepjes zodat er voldoende ruimte is voor een open dialoog. Ze worden geleid door een professional met een beperking.

De ervaringsdeskundige gespreksleider in Utrecht is: Bart van der Dussen

 Bart van der Dussen
Bart van der Dussen

Bart is ervaringsdeskundige in het werken met een lichamelijke en cognitieve beperking vanuit een neurologische aandoening vanaf de geboorte. Hij weet waar hij het over heeft, als het gaat om het werken met een beperking. Hij heeft gewerkt als klantmanager werk & inkomen bij de gemeente Den Haag en als werkcoach bij het UWV. Nu helpt hij als coach mensen het beste uit zichzelf te halen en een goede match te vinden van vraag en aanbod met de nodige hulpmiddelen en voorzieningen . Zijn motto is dat je kunt wat je werkelijk wilt, met het nodige geduld en doorzettingsvermogen.

Deelnemen aan de gesprekken en aanmelden in Utrecht:

Werkgevers en werkzoekenden in Regio Utrecht kunnen meer info krijgen en/of zich aanmelden bij Roos Hoelen via r.hoelen@solgu.nl mobiel: 06-20915820

De gesprekken in de regio Utrecht vinden online plaats op maandag 2 en woensdag 25 november, beide van 15.00-16.30 uur.