Wmo-cliëntenraad Utrecht lanceert website

De Wmo-cliëntenraad wil nog meer contact met haar achterban om de gemeente Utrecht optimaal te kunnen adviseren. Daarom heeft de cliëntenraad een website gelanceerd: wmoclientenraadutrecht.nl. Alle inwoners van Utrecht kunnen hier terecht met vragen, klachten of suggesties over het Wmo-beleid van de gemeente Utrecht.

De Cliëntenraad wil zoveel mogelijk contact met Wmo-gerechtigden om erachter te komen waar men behoefte aan heeft. Met deze kennis kan de raad de gemeente nog beter van gevraagde en ongevraagde adviezen voorzien.

De Wmo-cliëntenraad adviseert de gemeente Utrecht al een aantal jaar op het gebied van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het uitgangspunt van deze wet is dat alle burgers volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Als de zelfredzaamheid en participatie in gevaar komen, moeten burgers kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente. Die is verantwoordelijk voor het toekennen en organiseren van zaken als voorzieningen in huis voor mensen met een beperking, spreekuren bij buurtteams en hulp en begeleiding van mensen die niet volledig zelfstandig kunnen leven.

De Wmo-cliëntenraad Utrecht denkt mee met de plannen van de gemeente en kijkt ook naar hoe het beleid wordt uitgevoerd. De raad zoekt actief contact met Utrechtse burgers, vooral Wmo-gebruikers. De website is gebouwd om dit makkelijk contact te maken en is dan ook toegankelijk voor iedereen. Op deze manier krijgt de Utrechtse Wmo-gebruiker nog meer inspraak bij beslissingen over de leefbaarheid en dienstverlening in zijn/haar directe omgeving.