Wmo-verordening 2023: wijzigingen

2022 Stoppen met Stapelen
2022 Stoppen met Stapelen

Stop stapelen onderzoeken bij Wmo-aanvragen

De motie ‘Stop stapelen onderzoeken bij WMO-aanvragen’ is overgenomen. De motie werd ingediend door de VVD.

Dit wordt overgenomen in de Wmo-verordening van 2023.

Dit is goed nieuws voor de mensen die een onafhankelijk advies krijgen van bijvoorbeeld een revalidatie-instelling. We hoorden regelmatig dat mensen met een onafhankelijk advies, weer de onderzoeks-molen in moeten. Die extra onderzoeken worden dan gedaan in opdracht van de gemeente. Dit leidt tot veel frustratie, zo moet je nog langer wachten. Dit is in 2023 niet meer nodig.

Niet aangenomen

Hardheidsclausule

De VVD diende ook een amendement in voor de Wmo-verordening om te pleiten voor het opnemen van een hardheidsclausule. Document Utrecht – A82 opnemen hardheidsclausule verordening maatschappelijke ondersteuning.docx – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).

Dit betekent dat de gemeente mag afwijken van de verordening in schrijnende gevallen. Dit is niet aangenomen omdat men het idee heeft dat dit in de ‘maatwerk-wet’ al voldoende gebeurt.

Meer regie bij cliënt

EénUtrecht diende de motie ‘Meer regie bij de cliënt’ in. Document Utrecht – M283 meer regie bij cliënt 13 oktober 2022.docx – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

In deze motie wordt gepleit voor het instellen van een financiële prikkel bij leveranciers voor levering en reparatie van hulpmiddelen. De cliënt kan dan eerst aangeven of de levering / reparatie naar wens is, waarna de gemeente het resterende bedrag betaalt. Dit is niet aangenomen omdat de gemeente vast zit aan bestaande contracten. Een volgende kans kan zich voordoen bij de nieuwe aanbesteding van leveranciers.