Wonen en Zorg voor ouderen en mensen met een beperking op de politieke agenda

Huizen
Huizen

Themabijeenkomst

Wanneer: Woensdag 29 september van 9.30 tot 12.00 uur
Waar: Raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisbrug 1, Utrecht

De themabijeenkomst gaat over actuele ontwikkelingen in Utrecht op het gebied van Wonen en Zorg voor ouderen en mensen met een beperking. Aan de werkgroep Wonen van het MNU is gevraagd dit thema vorm te geven.

De Werkgroep heeft in 2020 het kader ‘Toetsingskader Wonen MNU’ opgesteld (Lees meer). In een motie heeft de gemeenteraad het college opgedragen een toetsingskader te ontwikkelen, waarbij het kader van het MNU als basis wordt genomen.
Naar aanleiding van de Raadsmotie heeft de gemeente Utrecht begin dit jaar een Kopgroep geïnstalleerd onder de naam ‘Een (t)huis voor ouderen’. Opdracht is oplossingen te zoeken voor de groeiende vraag naar meer geschikte en betaalbare woningen voor ouderen. In de
Kopgroep zijn alle betrokken partijen op het gebied van wonen en zorg voor ouderen vertegenwoordigd. We zijn nu driekwart jaar verder.

De Werkgroep Wonen wil graag met ouderen, mensen met een beperking, de politieke partijen en de deelnemende partijen in de Kopgroep in gesprek over de
volgende onderwerpen:
• Hoever staat de gemeente met het te ontwikkelen toetsingskader?
• Op welke manier geeft de gemeente Utrecht en de Gemeenteraad op dit moment vorm aan de urgente opgave die er is? Naar welk doel werd toegewerkt? Wat zijn de resultaten tot nu toe?
• Kunnen de woningcorporaties, de projectontwikkelaars en de zorgorganisaties binnen de Kopgroep de benodigde meters maken?
• Wordt er voldoende snelheid gemaakt om de opgave op het gebied van wonen en zorg voor ouderen te realiseren?
• Zijn de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de gemeenteraad gericht op de realisatie van toekomstige woon- en zorgcapaciteit?

De Werkgroep Wonen nodigt u als bewoner van Utrecht en de betrokken organisaties van harte uit om uw ervaringen te delen en met betrokken partijen in gesprek te gaan.

Graag voor 16 september 2021 aanmelden via mnu@stichting-pk.nl
Na uw aanmelding ontvangt u het programma van de themabijeenkomst.