Wonen in Utrecht

Wonen in Utrecht. De werkgroep Wonen van het MNU is een samenwerking tussen Cosbo, Saluti, Aco en het Solgu. We vragen aandacht voor de huisvesting van ouderen, migranten en mensen met een beperking. De gemeente heeft toegezegd rekening te houden met deze groepen bij de planning van woningen.

Samengevat vraagt de Werkgroep Wonen:

  • voldoende geschikte woningen voor ouderen en andere kwetsbare groepen (streefpercentage per wijk);
  • een hoogwaardig toegankelijke openbare ruimte zoals in het Uitvoeringsprogramma staat: ‘Utrecht toegankelijk voor iedereen’;
  • voldoende beschutte woonvormen of woonzorgcombinaties;
  • winkels, voorzieningen en openbaar vervoer op haalbare loopafstand voor ouderen, zo nodig met bankjes als tussenstop;
  • aandacht voor het overbruggen van de afstand tussen woning en ov-halte;
  • stimulansen voor ouderen om door te stromen van eengezinswoningen naar geschikte en betaalbare woningen voor ouderen;
  • aandacht voor brandveilige routes bij nieuwbouwplannen.

Ga naar het 2021 Toetsingskader Wonen MNU