Solgu organisatie

Wat doet het Solgu?

Het Solgu werkt in het belang van mensen met een handicap of chronische ziekte in de stad Utrecht. Het Solgu wil een Utrecht waar het vanzelfsprekend is dat iedereen gewoon zijn leven kan leiden. En waar je gewoon op bezoek kan. Een Utrecht dat goed is ingericht voor ons allemaal. Dus ook voor mensen met een beperking.

Meld het ons!

We willen weten wat er gebeurt in Utrecht dat invloed heeft op onze achterban. Ook willen we weten wat er zou moeten gebeuren. Heb je iets te melden?

Op het gebied van:

 • Welzijn (zinvolle dagbesteding en ontspanning, voldoende contacten) (Lees meer)
 • Wmo (huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, (vervoers-)hulpmiddelen) (Lees meer)
 • Toegankelijkheid van de openbare ruimte (kun je je buiten verplaatsen?) (Lees meer)
 • Toegankelijkheid van openbare gebouwen (kun je er komen, kun je erin, kun je gebruikmaken van de ruimte?) (Lees meer)
 • Vervoer of mobiliteit (aangepast vervoer, openbaar vervoer) (Lees meer)
 • Werk (kans op werk, aanpassingen op de werkplek) (Lees meer)
 • Studeren in Utrecht (kans op stage, begrip van decanen) (Lees meer)
 • Inkomen (armoede, extra kosten vanwege beperking) (Lees meer)
 • Huisvesting (aangepast huis, geschikte studentenwoning) (Lees meer)

Of andere zaken?
Stuur dan een mailtje naar: info@solgu.nl of bel: 030-2803286

Samenwerken

Het Solgu werkt in principe altijd samen. We hebben breed netwerk van politici, wethouders, beleidsmakers, bestuurders, woningcorporaties, ondernemers, werkgevers, buurtteammedewerkers, onderwijsinstellingen, noem maar op.

Met hen of met de organisaties die zij vertegenwoordigen zijn we voortdurend in gesprek. We zijn  daarnaast vertegenwoordigd in een aantal overlegraden, zoals de Cliëntenraad-Wmo, de Armoedecoalitie en het Rocov (consumenten van het Openbaar Vervoer).

Met U Centraal hebben we regelmatig overleg over de gratis bijeenkomsten voor inwoners van Utrecht en de Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Lees meer

Kennismaken met nieuwe raadsleden 2018
Kennismaken met nieuwe raadsleden 2018

 

Studenten: studieopdrachten, stages en afstuderen

Ook hebben we contact met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. We werken  mee aan studieopdrachten en regelmatig komt een student bij ons een afstudeeronderzoek doen.

Tegelijkertijd doen studenten  werkervaring op en kunnen ze lid worden van de Solgu-studenten MUS.

Studenten 2020 – 2021

aftrap september 2020v.l.n.r. Roos Hoelen; Michiel de Groot; Annelies de Jong; Bianca van den Heuvel (op scherm); Bruno Spoor; Job Haug

aftrap september 2020
v.l.n.r. Roos Hoelen; Michiel de Groot; Annelies de Jong; Bianca van den Heuvel (op scherm); Bruno Spoor; Job Haug

studenten

Studenten UU werken aan een opdracht

We werkten mee aan een studieopdracht Houd de stoep vrij ! van studenten aan de HU

studenten HU
Studenten HU Houd de stoep vrij!

 

 

 

 

 

 

In 2019 onderzocht Sascha van den Dries de fysieke en sociale toegankelijkheid van studentenverenigingen in Utrecht. Sascha zette zich ook als ervaringsdeskundige in bij onze testen en bij de workshop die RTV-Utrecht uitzond.
Sascha van den Dries

 

 

 

 

 

 

 

Sascha van den Dries

In 2018 onderzocht Suzanne Vellinga de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking, toegespitst op mensen die niet in het doelgroepenregister vallen.

Suzanne Vellinga

Suzanne Vellinga

Contact

Neem contact met ons op per mail: info@solgu.nl of telefoon 030-280 32 86

Lees meer op onze Nieuwspagina

Geschiedenis

Het Solgu is in 1976 opgericht door Utrechters met een beperking. Zij kwamen voort uit patiënten- en cliëntenorganisaties en wilden één stem laten horen: die van mensen met een beperking.

Grondleggers

 • ANGO, Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
 • BNMO, Bond van Nederlandse Militaire Oorlog- en Dienstslachtoffers
 • BOSK, Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders
 • Eendrachtig Sterk, Vereniging voor Fibromyalgie-patiënten
 • Diabetes Vereniging Nederland, afdeling Utrecht
 • Kinderhuis Wijkersloot
 • Nederlandse Multiple Sclerose Stichting, afdeling Utrecht
 • Harry Bacon, Nederlandse Stoma Vereniging  
 • IRENE, Speelzaal voor peuters met een handicap
 • Oogvereniging, Belangenvereniging voor Blinden en Slechtzienden
 • NVVS, Nederlandse Vereniging van Slechthorenden
 • Mytylschool Ariana de Ranitz
 • Onderling Sterk, Vereniging voor CVA
 • Paraplu, Sociaal culturele organisatie van mensen met een functiebeperking
 • Parkinson Patiëntenvereniging
 • SUDO, Samenwerkende Utrechtse Doven Organisaties
 • Dwarslaesie Organisatie Nederland
 • Stichting Fokus Exploitatie
 • Stichting Handicap en Studie
 • Stichting Provinciaal Platform Migranten met een Functiebeperking
 • Stichting Thuishulpcentrale voor mensen met een handicap
 • Vereniging van Reumapatiënten Utrecht en omstreken
 • VSN, Vereniging Spierziekten Nederland

Lees meer: Activiteiten Solgu – SOLGU

Lees meer: VN-verdrag Handicap / Chronische ziekte in Utrecht (solgu.nl)

Lees meer op onze Nieuwspagina