Solgu organisatie

Het Solgu is in 1976 opgericht door Utrechters met een beperking. Zij kwamen voort uit patiënten- en cliëntenorganisaties en wilden één stem laten horen: die van mensen met een beperking.

Grondleggers

–       ANGO, Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

–       BNMO, Bond van Nederlandse Militaire Oorlog- en Dienstslachtoffers

–       BOSK, Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders

–       Eendrachtig Sterk, Vereniging voor Fibromyalgie-patiënten

–       Diabetes Vereniging Nederland, afdeling Utrecht

–       Kinderhuis Wijkersloot

–       Nederlandse Multiple Sclerose Stichting, afdeling Utrecht

–       Harry Bacon, Nederlandse Stoma Vereniging  

–       IRENE, Speelzaal voor peuters met een handicap

–       Oogvereniging, Belangenvereniging voor Blinden en Slechtzienden

–       NVVS, Nederlandse Vereniging van Slechthorenden

–       Mytylschool Ariana de Ranitz

–       Onderling Sterk, Vereniging voor CVA

–       Paraplu, Sociaal culturele organisatie van mensen met een functiebeperking

–       Parkinson Patiëntenvereniging

–       SUDO, Samenwerkende Utrechtse Doven Organisaties

–       Dwarslaesie Organisatie Nederland

–       Stichting Fokus Exploitatie

–       Stichting Handicap en Studie

–       Stichting Provinciaal Platform Migranten met een Functiebeperking

–       Stichting Thuishulpcentrale voor mensen met een handicap

–       Vereniging van Reumapatiënten Utrecht en omstreken

–       VSN, Vereniging Spierziekten Nederland

 

Lees meer op onze Nieuwspagina