ANBI gegevens

Anbi - Algemeen Nut Beogende InstellingStichting Solgu, sinds 1976 het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen.
Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van het Stichting Solgu, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/Fiscaal nummer 008954744

Contactgegevens

Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht
Churchilllaan 11 / 1-ste verdieping
3527 GV Utrecht

Telefoon: 030- 2803286
Email: info@solgu.nl

Bestuursleden

zie voor leden en organisatie bestuur:

Team en vrijwilligers, organisatie bestuur | Wie werken er bij ons | Team Solgu – Solgu.nl

Beloningsbeleid

De bestuursleden van het Solgu zijn onbezoldigd en vergaderen tenminste zes keer per jaar. Alleen de kosten voor organiseren van de vergaderingen worden beschouwd als bestuurskosten.
Medewerkers worden beloond in overeenstemming met de cao voor Sociaal Werk (Cao Sociaal Werk 2021-2023 | Sociaal Werk werkt! (sociaalwerk-werkt.nl)

Jaarrekening, Jaarverslag, Activiteitenplan

zie voor Jaarrekening, jaarverslag en activiteitenplan:

Publicaties – SOLGU

Lees meer op onze Nieuwspagina