ANBI gegevens

Anbi - Algemeen Nut Beogende InstellingStichting Solgu, sinds 1976 het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen.
Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van het Stichting Solgu, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/Fiscaal nummer 008954744

Contactgegevens
Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht
Churchilllaan 11 / 16de verdieping
3527 GV Utrecht

Doel (Ambities 2016??)
Actueel activiteitenplan (pdf)

Bestuursleden
Taco Nijhoff, voorzitter
Karin Visser, secretaris
Margreet Pelgrum
Fuat Akbulut
Martijn van Andel
Corinne Tutein Nolthenius

Beloningsbeleid
De bestuursleden van het Solgu zijn onbezoldigd en vergaderen tenminste zes keer per jaar. Alleen de kosten voor organiseren van de vergaderingen worden beschouwd als bestuurskosten.
Medewerkers worden beloond in overeenstemming met de cao voor Sociaal Werk (link)

Jaarrekening en jaarverslag

Laatste jaarrekening (pdf)
Laatste jaarverslag (pdf)