Team en vrijwilligers

Team Solgu

  • Annelies de Jong – directeur, beleidsterreinen Wmo, Welzijn, Beeldvorming
  • Job Haug – beleidsmedewerker Huisvesting, Toegankelijkheid, Mobiliteit
  • Roos Hoelen – beleidsmedewerker Werk, Inkomen, Onderwijs
  • Projectmedewerker – Soms doen studenten (met of zonder beperking) een onderzoeksopdracht bij ons

Bestuur

De vertrouwenspersoon

Annemieke Bökkerink is benoemd voor een periode van 3 jaar. Annemieke Bökkerink is lang actief geweest in verschillende gehandicaptenorganisaties en heeft vele bestuursfuncties vervuld, onder meer bij het Solgu. Momenteel is ze met pensioen. Ook bij sommige andere organisaties is ze vertrouwenspersoon of maakt ze deel uit van de klachtencommissie.

De vertrouwenspersoon is aangesteld voor vrijwilligers en medewerkers van het Solgu en is bereikbaar via:

e-mail: abok@xs4all.nl

telefoon: 030-231 03 53

Mobiel: 06- 831 77 845

Vrijwillige medewerkers

  • Voorlichters: mensen met een beperking die zelf workshops en gastlessen geven, een presentatie houden of meegaan naar workshops en bijeenkomsten
  • Ervaringsdeskundigen die ons informeren en helpen bij schouwen / testen van openbare ruimte, gebouwen, evenementen en festivals
  • Een groot bestand van Utrechters met een beperking waar wij regelmatig vragen aan stellen via de mail of telefonisch
  • Het bestuur bestaat uit (ervaringsdeskundige) vrijwilligers

Filmpjes over een aantal vrijwilligers

Freelance medewerkers

Jos ter Hoeven, Automatisering

Léon Masselink, Notulist

Team

Medewerkers en vrijwilligers

Sofie Fonteijn - secretariaat
Team - secretariaat

Sofie Fonteijn

Roos_Hoelen
Team - beleidsmedewerker Werk, Inkomen, Onderwijs

Roos Hoelen

Job Haug
Team - beleidsmedewerker Huisvesting, Toegankelijk- heid, Mobiliteit

Job Haug

Annelies de Jong - directeur Solgu
Team - directeur

Annelies de Jong