Karin Visser, bestuurslid Solgu

Ik ben Karin Visser, geboren in de achterhoek in 1972. Ik heb maatschappelijk werk aan de Hogeschool in Arnhem gestudeerd en sociologie aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Sinds 2004 ben ik woonachtig in Utrecht in de bloemenbuurt (Noordwest), samen met mijn partner Roy Hol.

Karin Visser
Karin Visser, secretaris van Solgu-bestuur

 

We hebben 3 kinderen: Bo, Douwe en Fien. Douwe heeft het downsyndroom, is slechtziend en heeft autistische kenmerken in zijn gedrag. Hij zit in een zorggroep op het speciaal onderwijs. Mijn zus heeft ook een verstandelijke beperking. Ze woont in een 24-uurs-voorziening in Ruurlo en werkt bij de sociale werkvoorziening. Ik weet dus van heel dichtbij hoe het is om met een verstandelijke beperking op te groeien en je weg te vinden in de maatschappij.

Ik werk sinds 2006 bij de gemeente Utrecht. Ik heb een ontzettend leuke baan als stafadviseur wijkgericht werken, participatie en initiatief bij het Kenniscentrum Participatie (afdeling Wijken). Bij de provincie werkte ik als beleidsmedewerker op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Bij het rijk als adviseur bij Overheidsloket 2000 (o.a. op het gebied van de een-loketgedachte voor het loket zorg & welzijn).

Er verandert veel in de taken van de lokale overheid, met name op het gebied van zorg & welzijn (de drie transities). Het Solgu wil conform het VN-verdrag samen met andere organisaties een vehikel vormen om rechten voor mensen met een beperking echt te gaan verwezenlijken. Het gaat dan om mensen met alle soorten beperkingen, dus ook verstandelijk of psychiatrisch.

Ik vind het heel erg belangrijk, dat iedereen in Utrecht mee kàn doen en mee màg doen. Daarvoor is de (fysieke) toegankelijkheid van voorzieningen van groot belang, maar ook de acceptatie van kinderen en volwassenen met een beperking. Als bestuurlid bij Solgu hoop ik hieraan mijn steentje te kunnen bijdragen.

Het verhaal van Karin op de website van hoiUtrecht.