Marijk Jansen, bestuurslid Solgu

Ik ben 51 jaar en getrouwd met Michiel. Samen hebben wij drie kinderen; Rosa van 19 die een licht verstandelijke beperking en turner Mozaik syndroom heeft, Vera die slechts enkele dagen heeft mogen leven maar altijd in onze gedachten is, en Mart van 15.

Marijke Jansen
Marijke Jansen

Zelf ben ik geboren met het syndroom van Ehlers-Danlos. Door deze bindweefselaandoening heb ik veel lichamelijke klachten die een grillig verloop kennen. In huis loop ik zoveel mogelijk, maar buitenshuis maak ik gebruik van een rolstoel.

Ik ben sinds 2021 bestuurslid van het SOLGU. Nadat ik 5 jaar bestuurslid was van een landelijke patiëntenvereniging wil ik mij nu regionaal inzetten voor toegankelijkheid en inclusie in de breedste zin van het woord.

Afgelopen jaren heb ik als ervaringsdeskundige in meerdere situaties en voor diverse partijen presentaties over inclusie gegeven. Soms alleen, soms samen met mijn dochter Rosa die als ervaringsdeskundige in opleiding werkt. Omdat onze beperkingen zo van elkaar verschillen vullen wij elkaar mooi aan.

Naast de presentaties die ik verzorg, schrijf ik soms artikelen op de blog https://daisymerollin.nl/category/opinie/

Het is niet mijn beperking maar de ontoegankelijke samenleving die mij gehandicapt maakt.  Ik ben van mening dat iedereen baat heeft bij een inclusieve samenleving. Leesbare brieven zijn voor iedereen prettiger en een helling voor een winkel is ook fijn voor mensen met een kinderwagen.