portret Roos Hoelen

Roos Hoelen
Roos Hoelen

Mijn werkterreinen bij het Solgu zijn: Werk, inkomen en onderwijs.

Als ervaringsdeskundige weet ik hoe belangrijk het is om gelijke kansen te krijgen op onderwijs dat aansluit bij jouw niveau en interesses. Dat helpt in belangrijke mate om een gelijkwaardige start op de arbeidsmarkt te creëren.

Uit eigen ervaring, maar ook als professional, weet ik dat werken met een beperking eigenlijk altijd mogelijk is mits je toegang hebt tot de juiste voorzieningen en hulp bij het vinden van werk. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat eventuele vooroordelen bij de werkgevers worden weggenomen. Het hebben van werk leidt weer tot bestaanszekerheid, een grondrecht voor iedere wereldburger.

Ik ben blij dat ik bij Solgu de kans heb om aan bovenstaande zaken te werken zodat voor iedereen met een beperking een betekenisvol leven met bestaanszekerheid steeds dichterbij komt.

direct contact via: r.hoelen@solgu.nl

mobiel: 06-20915820