Sanny van der Steen, bestuurslid Solgu

Sinds 2019 maak ik deel uit van het bestuur omdat ik na mijn pensionering me wil blijven inzetten voor een volwaardige participatie van mensen met een beperking.

Sanny van der Steen
Sanny van der Steen

Daarvoor zijn structurele aanpassingen nodig op mentaal, sociaal en fysiek vlak. Ik span me graag in om Utrecht toegankelijker te maken, daar heeft iedereen baat bij.