Financiën

Wonen, studeren en uitgaan, het kost allemaal geld. Veel studenten nemen een bijbaantje. Maar als je een beperking hebt of chronisch ziek bent, is dat lastig. 

portemonnee
portemonnee

Financiën voor studenten met beperking

Mogelijkheden voor vergoedingen en subsidies

 • Individuele studietoeslag, deze kun je aanvragen in de gemeente waar je woont. We hebben gepleit voor een hogere studietoelage in Utrecht, deze is in 2019 verdubbeld van €.100,- naar €.200,-. Per 1/1-2021 gaat de toelage omhoog naar €.300,- voor alle studenten in Nederland. De toelage vraag je aan bij de gemeente waar je woont. Voor studenten die wonen in Utrecht, klik hier.
 • Je eigen opleidingsinstituut en DUO  bieden ook mogelijkheden om je te helpen als je door studievertraging financiële problemen hebt. Klik hier voor meer info
 • Deze site geeft je handige bespaartips als je weinig geld hebt, Klik hier voor meer info

Meer info: Student in Utrecht (degeldzaak.nl)

Bemiddelen naar stageplek, bijbaantje, werk

Het Solgu spant zich in voor het bemiddelen naar stageplek, bijbaantje, en uiteindelijk werk.

 • Stage
  Een stageplek vinden als je een beperking hebt is niet gemakkelijk. Solgu werkt samen met ‘Maatschappelijk Diensttijd Loopbaankansen’. Studenten worden gekoppeld aan een jongere met een soortgelijke beperking die al een baan heeft. Samen, en in overleg met de werkgever, bepalen ze of de student meeloopt in het dagelijkse werk of een project gaat uitvoeren. De maatschappelijke stage duurt in totaal 80 uur, waarvan 40 uur voor het meelopen in een bedrijf of het uitvoeren van een project. Deze uren worden verdeeld over 6 maanden. Met deze activiteiten krijgt de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de studenten een boost. Zij ervaren hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt, doen nieuwe vaardigheden op en breiden hun netwerk uit. Dit alles is een mooie aanvulling op hun CV, dat het vinden van een stageplek of baan makkelijker maakt. Klik hier voor meer info
 • Bijbaantje
  De Kleine Consultant onderzocht hoe we werkgevers kunnen bewegen om bijbaantjes ter beschikking te stellen voor studenten met een beperking. Met de adviezen van De Kleine Consultant zijn we de aan de slag.
 • Werk
  In de regio Utrecht komt iedereen met een beperking, ongeacht leeftijd, uitkeringssituatie of arbeidsgehandicaptenstatus, in principe in aanmerking voor bemiddeling naar werk door het Werkgeversservicepunt (WSP) Utrecht-Midden. Het WSP en het Solgu werken samen om mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte nog beter onder de aandacht van werkgevers te brengen. Wil jij in aanmerking komen voor bemiddeling door het WSP waarbij men zoveel mogelijk rekening houdt met je beperking? Mial je cv met vermelding van wat je wel en niet kunt en welke hulpmiddelen en/of ondersteuning je nodig hebt om te kunnen werken naar Roos Hoelen. Vanuit het Solgu brengen we je dan in contact met het WSP. Het Solgu geeft je ook advies over hoe je jouw situatie het best kunt omschrijven. Ook werken we samen met Emma@work, zij bemiddelen jongeren tot 30 jaar naar werk en bijbaantjes.

Naast financiën, houden we ons ook bezig met de volgende onderwerpen:

1.Wonen voor studenten met beperking of chronische ziekte

2.Sociaal studentenleven

4.Onderzoek

Lees meer op onze Nieuwspagina