Samenwerken / Overleg

Samenwerken

Het Solgu werkt in principe altijd samen. We hebben breed netwerk van politici, wethouders, beleidsmakers, bestuurders, woningcorporaties, ondernemers, werkgevers, buurtteammedewerkers, onderwijsinstellingen, noem maar op.

Met hen of met de organisaties die zij vertegenwoordigen zijn we voortdurend in gesprek. We zijn  daarnaast vertegenwoordigd in een aantal overlegraden, zoals de Cliëntenraad-Wmo, de Armoedecoalitie en het Rocov (consumenten van het Openbaar Vervoer).

Met U Centraal hebben we regelmatig overleg over de gratis bijeenkomsten voor inwoners van Utrecht en de Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Lees meer

Kennismaken met nieuwe raadsleden 2018

Kennismaken met nieuwe raadsleden 2018

Studenten: studieopdrachten en afstuderen

Ook hebben we contact met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. We werken  mee aan studieopdrachten en regelmatig komt een student bij ons een afstudeeronderzoek doen.

We bieden dan een werkervaringsplaats aan, met name voor studenten die een beperking hebben.

studenten

Studenten UU werken aan een opdracht

We werkten mee aan een studieopdracht Houd de stoep vrij ! van studenten aan de HU

studenten HU

Studenten HU Houd de stoep vrij!

Stagiaires 

In 2018 onderzocht Suzanne Vellinga de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking, toegespitst op mensen die niet in het doelgroepenregister vallen.

In 2019 onderzocht Sascha van den Dries de fysieke en sociale toegankelijkheid van studentenverenigingen in Utrecht.

Tegelijkertijd doen de studenten  werkervaring op. Beiden waren bovendien lid van de Solgu-studenten Denken&Tanken.

Sascha zette zich ook als ervaringsdeskundige in bij onze testen en bij de workshop die RTV-Utrecht uitzond.

Suzanne Vellinga

Suzanne Vellinga, onderzocht de arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking

Sascha van den Dries

Sascha van den Dries, onderzocht de toegankelijkheid van studentenverenigingen

Contact

Neem contact met ons op per mail: info@solgu.nl of telefoon 030-280 32 86