Werk & Inkomen

Werk

Wij willen een grotere arbeidsdeelname van Utrechters met een beperking (motorisch of zintuigelijk) of chronische ziekte (als reuma, schildklierproblemen, ziekte van Crohn, etc.).

Bied werkervaringsplaats aan Utrechters met beperking: Win-Win!

Het bieden van hulp bij re-integratie en het vergoeden van werkplekaanpassingen en andere voorzieningen door de gemeente, moet gebaseerd zijn op het VN-verdrag. Door onze inspanningen zijn wij in 2019 een stuk dichter bij dit doel gekomen. Lees meer

werk fietsenmaker in rolstoel
werk fietsenmaker

Ook willen wij  meer maatwerk bij het vinden van werk.  Voor mensen binnen en buiten het doelgroepenregister. Als zij dezelfde hulp en financiering van voorzieningen krijgen, maken zij veel meer kans op werk! Als je een uitkering hebt van de gemeente (Participatiewet) of als je geen recht hebt op een uitkering, en je hebt een beperking, dan kun je voor hulp bij het vinden van werk terecht bij de gemeente. Of je nou wel of niet in het doelgroepenregister zit.

Lees meer over de wetten en regelingen rondom werk 

participatiewet werkt niet

werknemers met een beperking aannemen

netwerken naar werk

Inkomen

Wij willen dat Utrechters met een beperking of chronische ziekte een behoorlijke levensstandaard voor henzelf en hun gezin verwerven.

Dat ze niet worden buitengesloten door armoede. Dat zij voldoende en gezonde voeding, kleding, huisvesting, medicatie, passende en betaalbare diensten, kunnen betalen.

Waar nodig moeten Utrechters met een beperking financiële hulp krijgen. Het Solgu wil dat mensen met een handicap of chronische ziekte de hulp en de begeleiding krijgen die nodig is om zorgen- en schuldenvrij te kunnen leven.

Hoe voorkom ik geldproblemen?

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid  moeten er veel dingen worden geregeld, ook financieel. Hoe voorkom je geldproblemen?
Het Solgu is regelmatig in overleg met U Centraal over de inhoud van de bijeenkomsten die worden gegeven om mensen te behoeden voor geldproblemen bij ingrijpende gebeurtenissen als ziekte of arbeidsongeschiktheid.
U Centraal geeft gratis bijeenkomsten met tips om rond te komen met een laag inkomen bij arbeidsongeschiktheid of tijdens ziekte bij de werkgever. Naast de financiën geeft een adviseur van het UWV tips en voorlichting over ondersteuningsmogelijkheden. Er is volop ruimte om vragen te stellen. Deze bijeenkomsten worden ongeveer 10x per jaar gegeven.

Voor meer informatie over de bijeenkomsten, zie Arbeidsongeschiktheid, Ziekte, of meer algemeen: Financiën bij Levensgebeurtenissen

Lees meer op onze Nieuwspagina