Ervaringsdeskundigheid als tool

Meer gelijkwaardigheid door ervaringsdeskundigheid in te zetten bij de ontwikkeling van beleid

Een manier om gelijkwaardigheid na te streven, is door cliënten / achterban en hun organisaties te betrekken bij de ontwikkeling van beleid.

In het voorjaar van 2014 belegde een aantal organisaties een conferentie waarna de ‘Agenda voor inzet van ervaringsdeskundigheid in Utrecht’ werd opgesteld.

Stadsschouwburg Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijf thema’s zijn daarbij leidend:

  • Profileren van ervaringsdeskundigheid
  • Resultaten van de inzet van ervaringsdeskundigheid
  • Kwartiermaken als ervaringsdeskundige in zorg en welzijn
  • Ervaringsdeskundigheid als kennisdomein
  • Opleiding, instroom en behoud van ervaringsdeskundigheid