Categorie Nieuws

doorAnnelies

Werkbeweging: JUIST voor mensen met een beperking

Ook het Solgu wil  meer maatwerk bij het vinden van werk, zoals de gemeente van plan is met de Werkbeweging.  Juist mensen die een arbeidsbeperking hebben maken veel meer kans op werk wanneer zij hulp en financiering voor voorzieningen krijgen. Dit gebeurt al bij mensen met een beperking binnen het doelgroepenregister, maar zou ook voor mensen met een beperking buiten het doelgroepenregister moeten gelden. 

Hieronder onze inspraak op de raadsinformatiebijeenkomst op 3 oktober 2019. Overigens vragen wij al jaren aandacht voor mensen met een beperking buiten het doelgroepenregister: tijdens stadsgesprekken en gesprekken met de gemeente.  Meer lezen

doorAnnelies

Help mensen met ziekte/handicap aan een geschikt huis!

Man met dwarslaesie zoekt al 5 jaar een huis

Man met dwarslaesie zoekt al 5 jaar een huis Foto: Marnix Schmidt

Deze week bereikten ons twee schrijnende gevallen van mensen die vanwege hun handicap of ziekte een geschikt huis zoeken. Vanmorgen hebben we een goed gesprek gehad met wethouder Diepeveen hierover. We gaan met de gemeente, de woningcorporaties en het Vierde Huis aan de slag om dit te verbeteren. Het moet snel anders!

Onze inzet:

Meer lezen

doorAnnelies

Sterren kijken met blinden en slechtzienden!

De sterrenwacht in Utrecht, Sonnenborgh, is genomineerd voor de RAAK Stimuleringsprijs met project Het heelal binnen handbereik

Sterren kijken doe je… met je ogen? Speciaal voor blinden en slechtzienden ontwikkelt Sonnenborgh – museum & sterrenwacht Het heelal binnen handbereik, een programma waardoor het heelal toegankelijk wordt juíst voor een doelgroep die de sterren niet of nauwelijks kan zien. Met Het heelal binnen handbereik is Sonnenborgh een van de drie genomineerden voor de RAAK Stimuleringsprijs 2019. Het geldbedrag van de RAAK Stimuleringsprijs maakt het mogelijk mensen met een visuele beperking een rijke beleving in het museum en de sterrenwacht te bieden. Het publiek bepaalt wie de winnaar is. Stemmen kan vanaf 2 september tot en met 7 oktober 19.00 uur via deze link. Meer lezen

doorAnnelies

Week van de Toegankelijkheid

Kun je de stad in  met een rolstoel, rollator of ander individueel voertuig op wielen? Boodschappen doen? De bus in? De kroeg in? Naar het park? En lukt dat ook als je niets ziet of hoort? Kun je dan ook doen wat iedereen daar doet?

Van 7 – 13 oktober is de landelijke Week van de Toegankelijkheid

Programma in Utrecht

Meer lezen

doorAnnelies

Politieke Borrel

Studenten met een beperking: geen kamer geen studie

De woningnood onder studenten is hoog. Dat levert problemen op voor iedere student. Maar voor studenten met een beperking kan het betekenen dat ze hun studie moeten staken. Reizen levert te veel praktische problemen op of kost te veel energie. En zo gaat er veel talent verloren en worden mensen onnodig afhankelijk van een uitkering. Meer lezen

doorAnnelies

Buitenspelen in duo’s van kinderen met en zonder beperking

De zomervakantie is weer voorbij, maar wij blijven lekker buiten spelen!

Woensdag 18 september vanaf 15 uur in speeltuin Bankaplein (Bilitonstraat 7 in Utrecht).

Alle kinderen, met en zonder beperking, leggen een parcours af met z’n tweeën. Hoeveel onderdelen kunnen jullie als duo afleggen door elkaar zo goed mogelijk te helpen?

Na afloop krijgen alle kinderen iets lekkers om samen te delen. Meer lezen

doorAnnelies

UIT-week toegankelijk!

Dit jaar werd er tijdens de UIT(Utrechtse Introductie Tijd) voor het eerst rekening gehouden met studenten met een beperking. Alle locaties waren voor iedereen toegankelijk en de mentoren kregen van ons vooraf een workshop hoe ze het rekening konden houden met studenten met een beperking.  Tijdens de informatiemarkt kwamen veel studenten met een zonder beperking bij de stand van Denken&Tanken langs om even kennis te maken. Studenten zonder beperkingen gingen de uitdaging aan om ‘doof’, in een rolstoel of met donkere bril en stok hun weg te vinden.
Meer lezen

doorAnnelies

Doe de restauranttest en verdien je etentje terug!

In de Week van de Toegankelijkheid van 7 – 13 oktober 2019, nodigen we mensen met een beperking uit een toegankelijkheidstest te doen.

Meer lezen

doorAnnelies

Rollend door de Utrechtse binnenstad

Deze week waagde verslaggever van het AD Maarten Venderbosch, zich in een rolstoel in de Utrechtse binnenstad: zijn alle obstakels te omzeilen?

Met Nicolette van der Drift als ervaringsdeskundige gids, stapt Maarten in de wereld van rolstoelgebruikers. “Op slag verandert de wereld om ons heen”, lees zijn ervaringen en bekijk de video.
Meer lezen

doorAnnelies

Uithoflijn voldoet niet aan wettelijke norm!

Het ROCOV, de belangenbehartiger van consumenten in het Openbaar Vervoer, heeft de Provincie meermalen gevraagd om een officiële meting van de tramhaltes die aansluiten op de nieuwe Uithoflijn. Uit metingen van het Solgu in september 2018, is namelijk gebleken dat dit niet in orde is.

Bij alle perrons wordt de wettelijke norm voor het hoogteverschil tussen tramvloer en perron, ruim overschreden.

Meer lezen