Categorie Nieuws

doorAnnelies

Corona: bellen, appen of hulp vragen

In Utrecht zijn alle initiatieven voor hulp ondergebracht op de website Corona Initiatieven Utrecht, klik hier. Om te bellen, appen, hulp te vragen of hulp aan te bieden.

Heb je vragen, wil je dat iemand meedenkt of adviseert? Bel dan het Infopunt Informele Zorg via 030-2361745 (ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur).

Meer lezen

doorAnnelies

Utrecht voor iedereen toegankelijk

Raadsinformatiebijeenkomst VN-verdrag in Utrecht, 10 maart 2020

We hebben als belangenbehartigers meegewerkt aan Utrecht Toegankelijk voor Iedereen, en zijn er blij mee. Graag verwijs ik naar ons persbericht van december dat ingaat op de presentatie van het VN-verdrag in Utrecht op 20 december 2019.

Er zit voldoende ambitie in en ook boter bij de vis! Hiermee wijs ik op de subsidie die ondernemers, verenigingen en organisaties kunnen aanvragen om hun locaties toegankelijk te maken. Meer lezen

doorAnnelies

Jongeren met een beperking en het VN-verdrag

Raadsinformatiebijeenkomst VN-verdrag in Utrecht, 10 maart 2020

Denken&Tanken is de studententak van het Solgu. Studenten en breder, jongeren met een beperking moeten in hun ontwikkeling dezelfde kansen krijgen als jongeren zonder beperking. Dit is uitgangspunt van het VN-verdrag. Wij willen de aandacht vestigen op twee zaken die goed geregeld moeten zijn: werk en woonruimte.

Meer lezen

doorAnnelies

ZieZo-beurs voor blinden en slechtzienden in Utrecht

Op 13 en 14 maart 2020 vindt de 24ste editie plaats van de ZieZo-beurs. 

Het is dé landelijke Oogbeurs voor iedereen die niet of niet goed kan zien. De toegang is na voorregistratie op deze site gratis. U kunt uw gratis toegangskaarten binnenkort aanvragen door hier te klikken.

Meer lezen

doorAnnelies

Digitale parkeervergunning voor mensen met een functiebeperking

Inwoners en bezoekers met een gehandicaptenparkeerkaart hebben vanaf de zomer een parkeervergunning nodig. Daarmee kunnen zij gratis blijven parkeren in Utrechtse wijken waar betaald parkeren geldt. De gehandicaptenparkeerkaart hoeft dan niet meer achter de voorruit te liggen. Meer lezen

doorAnnelies

Vindt u ook dat iedereen gebruik moet kunnen maken van uw gebouw en diensten? Dat iedereen zich welkom voelt?

Verbeter de toegankelijkheid van uw locatie: vraag subsidie aan!
(Voor alle (particuliere) ondernemingen, organisaties en verenigingen)

Meer lezen

doorAnnelies

Fietsen stallen voor mensen met beperking

Op 28-2 2020 verscheen een artikel in het AD over fietsen stallen voor mensen met een beperking

De huidige situatie

In de binnenstad van Utrecht zijn weinig overdekte toegankelijke fietsstallingen voor mensen met beperkingen, het zijn vaak kelders waar zij moeilijk gebruik van kunnen maken. Wel kan iedereen met een beperking een ontheffing krijgen, zodat je je (aangepaste) fiets overal op de stoep mag neerzetten. Ook zijn de pop-up stallingen toegankelijk voor aangepaste fietsen. Dat er veel fietsenstallingen zijn waar mensen zonder beperking hun fiets kunnen stallen is wel gunstig omdat de stoepen zo vrij blijven. Meer lezen

doorAnnelies

Participatiewet, Doelgroepenregister, Quotumwet. Snapt u het nog?

Werken met een beperking: een wirwar aan wetten en regelingen

 Op 6 januari 2020 verscheen in Trouw het artikel: ‘Blinde en dove mensen tellen nu ook mee voor het Banenplan’. Dit was echter een te mooie voorstelling van zaken. Roos Hoelen van het Solgu werd uitgenodigd bij radioprogramma ‘Met het Oog op Morgen’ om uit te leggen hoe het wel zit. Meer lezen

doorAnnelies

Gratis Appeltaartconcert in TivoliVredenburg

UITNODIGING voor maandagochtend 20 april

TivoliVredenburg en Stichting Appeltaartconcerten willen dat klassieke muziek voor iedereen in Utrecht toegankelijk is. Om ook mensen te bereiken die niet vanzelfsprekend (meer) naar een concert gaan, organiseren Stichting Appeltaartconcerten en TivoliVredenburg een Appeltaartconcert op maandagochtend 20 april. Voor maatschappelijke organisaties en zorginstellingen is dit concert gratis. Meer lezen

doorAnnelies

Levensloopbestendige woningen: voor ouderen en mensen met een beperking

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 4 februari over Ouderenbeleid, had het Solgu namens het woonproject van het MNU de volgende bijdrage.

Meer lezen