Martijn van Andel, bestuurslid Solgu

Ik geef gastlessen over leven met Multiple Sclerose. Sinds 2017 zit ik in het Solgu-bestuur, sinds 2019 als voorzitter.

Martijn van Andel
Martijn van Andel, voorzitter Solgu-bestuur

Voorheen was ik voorzitter van de Wmo-cliëntenraad.