Gezonde Stad: Ga je mee met het Solgu?

2022 Gezonde Stad
2022 Gezonde Stad

Sinds 2 juni is de expositie geopend in het Centraal Museum: ‘De Gezonde Stad’. Het Solgu heeft daar een bijdrage aan geleverd. Eén van onze vrijwilligers heeft een deel van de audiotour ingesproken, en spreekt op videobeeld haar wens uit voor Utrechters van volgende generaties.

Bijbaan: Gangmaker / Voorzitter studentengroep The Movement in Utrecht

Word jij de gangmaker van the Movement? Studentenclub van mensen met en zonder beperking. Help mee met activiteiten en belangenbehartiging!

UIT-markt studenten
UIT-markt studenten

Bijbaan (ongeveer 4 uur per week, maximum te verdienen bedrag €.180,= per maand gedurende 10 maanden per jaar)

Studenten met beperking e/o chronische ziekte zijn van harte uitgenodigd te reageren!

De Kinderkunstweek Leidsche Rijn: nu ook voor kinderen met een beperking!

2022 Kinderkunstweek
2022 Kinderkunstweek

Van 11-14 juli vindt in Leidsche Rijn de jaarlijkse Kinderkunstweek plaats. Dit jaar werken de kunstenaars Kars&Boom samen met InContact Bijzonder. Zo is de Kinderkunstweek dit jaar ook voor kinderen met een beperking. We kijken uit naar een week waarin kinderen uit de buurt, met en zonder beperking, de kinderkunstweek kunnen ervaren. Ieder op z’n eigen niveau.

Nieuw collegeprogramma: wat gaat er gebeuren in Utrecht?

Vorige week woensdag 1 juni, presenteerde het nieuwe Utrechtse college het programma voor de komende vier jaar.

2022 coalitieakkoord
2022 coalitieakkoord

We hoorden veelbelovende woorden over grote ambities. Utrecht wordt een stad met meer kansengelijkheid, meer woningen voor mensen met een kleinere beurs, en meer aandacht voor de klimaatcrisis.

De Gezonde Stad

Gezonde Stad
Gezonde Stad ISAAC OUWATER, DE STADHUISBRUG MET OMGEVING TE UTRECHT, 1779, © CENTRAAL MUSEUM UTRECHT / ERNST MORITZ

 

Is gezond stedelijk leven voor iedere Utrechter toegankelijk? Wat is er voor nodig om tot een meer duurzame stad te komen, waarin de circulaire economie de ruimte krijgt? Hoe ziet de ideale ‘gezonde stad’ er eigenlijk uit? Welke lessen kunnen we leren van de Utrechters van nu, maar ook van de Utrechters die ons voor zijn gegaan?

Afscheid met onderscheiding

afscheid Job
onderscheiding Job Haug door Kees Diepeveen

Op 20 mei nam Job Haug afscheid van het Solgu, waar hij 10 jaar heeft gewerkt. Hij gaat met welverdiend pensioen. Voor al zijn werk in Utrecht, ook zijn vrijwilligerswerk, ontving hij uit handen van loco-burgemeester Kees Diepeveen de Utrechtse Stadspenning.